Tag : LeserinnleggMeninger: Finnes det egentlig noe slikt som en dårlig fisketur?

Innen fiske så snakker man veldig ofte om antall og vekt. Naturlig nok. Et bra antall eller tunge og store fisker gir ofte heltestatus. Naturlig nok. Det er naturlig at det er slik både fra fiskerens side og for oss som følger med på hvordan det går med andres fiske. Vi vil alle ha det ultimate fisket, hvis ikke er turen ofte en katastrofe. Hvorfor føles turen som en katastrofe? Selvfølgelig ligger det i forventinger som ofte er urealistisk. Forventingene […]

Les mer

Meninger: Norske Lakseelver krever at Stortinget instruerer Sandberg

– Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald. I en helt fersk juridisk betenkning om trafikklyssystemet vurdert opp mot eksisterende lovverk, påpeker jussprofessoren ved Fridtjof Nansens institutt at både Akvakulturloven, Naturmangfoldloven og Kvalitetsnormen for villaks stiller langt større krav til en miljømessig forsvarlig oppdrettsproduksjon enn det Regjeringen har tatt høyde for gjennom […]

Les mer

Bør vi sveive inn for godt, eller finst det gode alternativer til sportsfiske?

Det er bare å innrømme det: Av og til går vi lei av å fiske. Når det er tørke eller flom, når klekkingene uteblir eller vi blanker for tiende tur på rad. Sportsfiske innebærer med andre ord stadige skuffelser og nedturer, og det hele kan fortone seg som meningsløst og dyrt. Derfor kan det virke farlig fristende å sveive inn for godt, selge alt utstyret på finn.no og bruke fritida på noe helt annet. Men hva? Svaret blir å la […]

Les mer

Meninger: – Jegerne har gjort en god innsats i Nordfjella

Jegerne ble gitt en viktig rolle i bekjempelsen av skrantesyke i Nordfjella. Norges Jeger- og Fiskerforbund er svært fornøyd med den innsatsen jegerne har lagt ned. Værforhold med mye tåke har gjort villreinjakta ekstra krevende denne sesongen. Jegerne har imidlertid utnyttet den forlengede jaktsesongen godt og sammen med tilbudet om helikopterfrakt av felte dyr, er det allikevel oppnådd høye fellingstall under ordinær jakt. NJFF er glad for den innsats jegerne har bidratt med. Den spesielle situasjonen som har oppstått etter […]

Les mer

Meninger: – Er navnet «Alt om Fiske» bare en stor vits?

Selv om vi i Pikewallis har som målsetning å være en noe positivt i sportsfiske-Norge, så er det til tider rett og slett umulig å ikke bli litt oppgitt, ogg da må vi våge å uttrykke dette. Denne gangen går det ut over «vårt» sportsfiskeblad «Alt om Fiske». Hva er det egentlige bladet «Alt om Fiske» har som målsetning? Hva er visjonene til bladet? Hvor vil de? Hvem er det de henvender seg til? Hvem er målgruppen? I navnet ligger […]

Les mer

Steinalder-tankegang anno 2017 – lenge leve miljønasjonen Norge

Vi har det godt vi som får leve livene våre i Norge. Vi har fred, vi har frihet, vi har likestilling, vi har mat på bordet, vi har lovpålagt skolegang, vi har smarttelefoner og vi har kommunale og statlige organer som sørger for at absolutt alle klarer seg helt fint samme faen hvor ubrukelig de måtte være. Og de har smarttelefoner de mest ubrukelige også, bare sånn at det er sagt. Det er til og med fint å sitte i […]

Les mer

Kraftutbygging i et fredet vassdrag

Lonevåg Sportsfiskarlag mottok nylig søknaden til kraftutbygging av Gjerstadfossen i Lonevassdraget på Osterøy, der fallrettseier er Osterøy kommune. Denne søknaden ligger nå ute til høring. Vi håper at en villaksstamme, som en av få i Hordaland, tåler beskatning etter utallige dugnadstimer, og at reetablering av den rødlistede elvemuslingen står sterkere enn etablering av kraftverk som kan true disse. At denne søknaden kommer i det hele tatt er overraskende, da det ikke er store mengder kraft man kan utvinne. Lonevassdraget er […]

Les mer

Det tas mindre enn halvparten så mye laks nå som for 30 år siden

Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere til sammen 1600 tonn laks. Sommeren 2016 var den samlede fangsten i underkant av 730 tonn. Organisasjonen Norske Lakseelver er urolig. SSBs statistikk over elvefiske etter laks i 2016 viser at det ble fanget 13 000 færre laks enn i 2015. Fjoråret ble dermed en sesong helt på nivå med det unormalt lave gjennomsnittet for de ti siste årene – både i sjø og elv. Tallene fra SSB bekrefter den foreløpige rapporten Norske Lakseelver ga […]

Les mer

– Et godkjent deponi opprører meg

Jeg har opplevd både spekkhoggere og niser, samt fått mange måltider fisk fra dette ladestedet mitt. Av: Reidar Staalesen Rundt kl. 14 i går klikket jeg meg inn på nettavisen til Bergens Tidende. Saken som slo imot meg ga meg klump i magen. Klagesakene til ESA angående lovlighetene ved å tillate fjorddeponi i Førdefjorden var lukket. At ESA nå godkjenner deponi, kom ikke som en bombe. Men at de ikke har vurdert konsekvensene av et deponi bekymrer meg. Klumpen i magen […]

Les mer

Aktiv dødshjelp fra regjeringen til sjøauren og den ville laksen i Hardanger

Regjeringen ønsker å destruere innsamlet genmateriale. Det kan bety kroken på døren for de genuine fiskestammene i Hardanger. Under fremleggelsen av det siste budsjettet fra regjeringen var det mange saker man kan diskutere eller være uenig i. Men for mange av oss som er glad i sjøaure og laks var det et spesielt kutt vi hverken klarte å forstå eller klarte å se noe fornuft i. Heldigvis var vi ikke alene. Sammarbeidspartiet Venstre, og opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og Sv, reagerte også. […]

Les mer