Tackler

Dupp og agn

Duppfiske er effektivt. En glidende dupp, en stopperle, et søkke og en krok eller et tandemoppheng nederst er alt du trenger, i tillegg til agn selvsagt. Fisk, reke og mark av diverse slag er fine agn.

Paternoster

Et paternostertakkel er i klartekst en snørestamme med en eller flere utstikkere med krok på. Krokene egnes med ønsket agn. Et paternostertakkel kan brukes til de fleste typer fisk, fra både land og båt. Agnene på et paternostertakkel fiskes vanligvis litt over bunn.

Glidende

Et glidende takkel er et takkel der fisken har mulighet til å ta med seg krok og agn uten å kjenne motstand. Dette er mulig ved hjelp av en såkalt glidebom som loddet festes i. Dette takkelet fiskes helt langs bunnen.

Fastbom/slep

En fastbom fiskes også helt langs bunnen, men i motsetning til med en glidebom vil fisken kjenne motstand fra loddet når den trekker i agnet. Slepet festes i bommen, og en fisker redskapen mest effektivt med litt drift, slik at loddet subber bunnen og agnet trekkes etter.