Organisk agn

Fisk

Fisk er suverent i sjøen, enten i full størrelse eller i biter. Brisling, ansjos, sardiner, sild og makrell er anbefalt, men også stingsild, kutlinger og lignende fisker bra. Lange, slanke agn fisker ofte best

Reke

Reker er også effektivt etter sjøørreten, og da spesielt råreker og strandreker, da dette er en naturlig del av fiskens vante føde.

Mark

I elv er meitemark, enten selvgravd eller kjøpt, helt suverent. Meitemarken fisker i sjøen også, men her er det bedre å gå for børstemark, sandmark, fjærmark eller andre sjølevende marker