Hvordan få en vellykket fisketur med hele familien?

Begynn enkelt. Med mindre alle familiemedlemmene som skal være med på tur er erfarne fiskere, kommer du klart lengst med å legge opp til et enkelt fiske som alle mestrer. Dette kan vær både i sjøen, i vann eller i elv, men legg altså opp til at dette skal være moro for alle. Aller mest moro er det selvsagt når en får fisk, og det går stort sett bra dersom en ikke har et skyhøyt ambisjonsnivå. Ta med deg familien til et sted der det er mye fisk fremfor stor fisk. Dette er gjerne et vann med tusenbrødre av ørret eller abbor, en elv med store stimer av karpefisk eller en brygge eller et svaberg ved sjøen, der leppefisk, sypiker, flyndrer og hvitting ofte finnes i hopetall. Husk også å tilpasse utstyret dere fisker med til fisken dere fisker eller (se neste punkt).