Organisk agn

Fisk

Fisk er suverent i sjøen, enten i full størrelse eller i biter. Brisling, ansjos, sardiner, sild og makrell er anbefalt, men det meste funker.

Reker

Reker er også effektivt, både kokte, råreker og strandreker, da dette er en naturlig del av fiskens vante føde. Kan fiskes hele eller i biter. Det meste i sjøen spiser reker, uansett dyp.

Mark

Meitemarken fisker i sjøen også, men her er det bedre å gå for børstemark, sandmark, fjærmark eller andre sjølevende marker. Dette er suverene agn til bunnlevende fiskeslag.