Ørretfiske

Ørretfiske er, som navnet tilsier, fiske etter ørret. Ørreten er det mest populære fiskeslaget i Norge, og finnes over hele landet, i både innsjø, vann, tjern, bekk, elv og sjø.