Tackler

Dupp og naturlig agn

Duppfiske etter laks kan være effektivt, spesielt i strømmende vann. En glidende dupp, en stopperle, et søkke og en krok nederst er alt du trenger, i tillegg til agn selvsagt. Mark og reke er best i elv, men reke er forbudt i mange elver. I sjøen kan en brisling, en liten sild eller en fiskestrimmel funke fint.

Flue og dupp

Dersom en ikke fisker med naturlig agn bak duppen, kan flue og dupp være et alternativ. Under denne type fiske brukes duppen utelukkende for å få fluen langt nok ut. Typiske dupper ti denne type fiske er bombardadupper. Andre alternativer er tredupper med to faste punkter. Ofte er flue og dupp-fiske veldig effektivt.