Organiske agn

Fisk

Fisk er et godt agn etter laks, spesielt i sjøen. Småsild, ansjos og lignende fungerer fint. Husk at agnfisken må være død, og dersom det er en ferskvannsfisk må den komme fra samme vassdrag som du fisker. Er en ikke påpasselig med dette, risikerer en spredning av arter, noe som er strengt ulovlig.

Mark

I elv er altså meitemarkmest brukt, enten selvgravd eller kjøpt. Der reke er tillatt er dette også et suverent agn. Kombinasjoner skal heller ikke undervurderes