Sjøen

Fiske etter laks i sjøen er relativt utbredt og har lange tradisjoner mange steder i landet. Tidligere ble laksen helst tatt i not, garn, ruse eller gilje, og enkelte steder bedrives en del av dette yrkesfisket, enda. Laksedorging med mer sportslige metoder har også vært populært i Norge i mange år, og metoden har blitt modernisert sammen med utviklingen av fiskeutstyr. I dag dorges det laks i sjøen med downriggere og paravaner, men ofte kan det være effektivt å bare dra en sluk eller wobbler etter båten, også. Vanlig spinnfiske, agnfiske og fluefiske kan også gi fine laksefangster i sjøen.