Sluk

Slukfiske er, på samme måte som spinnerfiske, kasting og sveiving. Dybden varierer du ved å la sluken synke lengre/kortere. Det er ofte lurt å prøve seg frem litt hva innsveivingshastighet angår. Vanntemperatur, værforhold og lignende spiler inn på fiskens jaktmønster, aggresivitet og tempo