Båtfiske

Båtfiske kan være veldig effektivt. Den største fordelen er at en kan nå dyp og områder en inne klarer fra land. Pilking, agnfiske, spinnfiske og dorging kan alle være effektive metoder etter en rekke fiskeslag.