Saltvannsfiske

Som navnet tilsier er saltvannsfiske fiske i saltvann, det være seg både kysten, havet, fjorder og poller. Sistnevnte faller ofte innunder betegnelsen brakkvann, altså både salt- og ferskvann, men det lever likevel saltvannsfisk her, og det blir regnet som saltvann.