Harlingfiske

Harlingfiske er en annen form for dorging – hvor man benytter båter som drifter nedover elven. Båtene er lettrodde og tilpasset fisket i den enkelte elv, som kjennetegnes ved at båten krysser elva fram og tilbake mens den føres nedover av strømmen. Fiskeren sitter relativt passiv i båten og passer stengene (to til tre stenger) mens roeren sørger for at agnet når de riktige plassene i elva og får den riktige bevegelsen i vannet.

I Namsen er det lange tradisjoner med Harlingfiske som engelsmennene tok med seg over.