Organiske agn

Fisk

Fisk er et godt agn etter større ørret. Småfisk som finnes i vannet du fisker er best, men også småsild, ansjos og lignende kan fungere. Husk at agnfisken må være død, og dersom det er en ferskvannsfisk må den komme fra samme vassdrag som du fisker. Er en ikke påpasselig med dette, risikerer en spredning av arter, noe som er strengt ulovlig.

Mark

I elv og vann er meitemark, enten selvgravd eller kjøpt, helt suverent. Marken en det beste ørreten vet, så hvorfor ikke servere den dette?