Inn- og utos

Inn- og utos er andre typiske laksesteder. Laksen stiller seg gjerne i utoset av elver mens de venter på vann, slik at de kan gå opp til gyteplassene. Utos kan være gode fiskeplasser, men husk at det er fredningssone fra elvenes utløp og 100 meter utover. I elvesesongen kan en dog fiske dette strekket dersom en har gyldig fiskekort i den aktuelle sonen.