Åpent hav

Mesteparten av laksen som tas under dorging i sjøen hugger i åpent hav, der arten jakter før den treker inn mot elvene for å gyte seint på våren og utover sommeren og høsten.