Havet

Havet

Når en reiser til havs for å fiske, er mulighetene endeløse. En kan fiske både dypt og grunt, med sluk, pilk, hekle eller agn, og alt har sin sjarm og sine fordeler og bakdeler.

Grunner

Grunner er selvforklarende nok grunne områder som stikker opp ute på dypt vann. En grunne kan være en meter dyp eller 500, avhengig av hvordan dypet rundt grunnen ser ut, men jevnt over mener vi relativt grunne områder fra et par til kanskje 20-30 meter når en snakker om grunner. Slike steder vil nesten alltid være strømfylte, og dermed også generere mye mat. På runnene holder mye småfisk til, men også de store, som altså spiser de små. Typiske grunne-fisker er småsei, lyr, torsk og leppefisker, og langt til havs kan du treffe på skikkelig storlyr på bare noen meters dyp.

Topper/skaller

Såkalte topper og skaller er også en form for grunner, og kan kanskje enklest beskrives som dypvannsgrunner. En typisk topp eller skalle ligger gjerne på 100-200 meters dyp, med bratte skråninger som forsvinner ned til enda større dyp rundt seg. På slike plasser finner en gjerne lange, uer og tidvis også torsk.

Renner

En renne er enkelt forklart en undervannskanal eller en lengre fordypning. Slike strukturer tiltrekker seg ofte mye fisk, både langs kantene og på bunnen.

Bakker/skråninger

Bakker og skråninger er det samme under vann som over, altså stigninger/hellinger fra/til topp/bunn. Veldig mange fiskeslag liker seg et eller annet sted i eller like over bakkene, så dette er smarte steder å fiske.

Flater

Flatene er også nokså selvforklarende. En flate er et parti med havbunn som er helt flat og ikke varierer nevneverdig i dyp. Ute på flatene blir det ofte litt mindre fiskeliv enn inne i bakkene, men dette varierer veldig fra område til område. Ofte finnes det også litt mer spesielle arter på flatene.

Åpent vann

En god del fisk svømmer også pelagisk, altså i åpent vann. Dette er typisk sei, makrell, sild og andre stimfisker, samt for eksempel sjøørret og laks. Også frivannssvømmerne styres i stor grad av mattilgangen, så undervannsstrømmer, strømkanter og lignende er ofte gode fiskeplasser dersom en holder seg midt i vannet.