Shad/jigg

Shader og jigger fiskes gjerne langsommere enn mer tradisjonelle sluker, men med sin forlokkende gange og vanligvis veldig fine finish, slukes gjerne gummiagnene i større grad enn metallagn. Shader og jigger er spesielt effektive til typiske fiskespisere som torsk, sei, lyr og kveite.