Elver og bekker

Ørretfiske i elver og bekker er både moro og kan også være veldig effektivt. I de større elvene vokser ørreten seg gjerne stor, og tørrfluefiske i store, stilleflytende elver er veldig populært både her til lands og ute i verden. Men også bekkefisket kan være godt, både med flue, mark og sluk. Mange steder kan en også fiske på den havgående ørreten, sjøørreten, når den går opp i elvene for å gyte om sommeren og høsten.

Svinger

Svinger er naturlige stoppesteder, både for fisk på vandring og fisk som jakter på mat. Her brekker gjerne strømmen av litt, så ikke glem å fiske av disse om du ferdes i eller ved en elv med stangen.

Steiner

På samme måte som i stile vann gir steiner beskyttelse og skjul, men i rennende vann vil en stein også bryte opp strømmen og skape et rolig parti. Her tar fisken gjerne seg en hvilepause.

Utløp av småbekker

Ørreten står ofte i utløp og småbekker, spesielt når den venter på høyere vannstand.

Djuphøl

Djuphølene er de dypeste partiene i elvene. Her stiller gjerne fisken seg under lek, på dagtid eller når det er varmt i vannet.

Overhengende trær og busker

På samme måte som i stille vann fungerer overhengende trær og busker som skjul for ørreten. Ofte står fisken og vaker under overhengende trær.

Stryk og fosser

Fisk på vandring ferdes i stryk og fosser. Det er ikke alltid enkelt å få fisk her, men det går an. Og all fisk på vandring må nødvendigvis forsere en del stryk på veien oppover elven.

Bukter og kanter

På samme måte som i stille vann trekker ørreten ofte inn mot land, i bukter og langs kanter, når det mørkner. Det kan den også gjøre om det er mye vann i elven. Det er derfor lurt å holde seg unna elvebredden når du begynner å fiske, og heller kaste fra et stykke inne på land eller kaste mot land om du vader ut i elven