Tackler

Dupp og naturlig agn

Duppfiske etter sjøørret er effektivt, spesielt i sjøen. En glidende dupp, en stopperle, et søkke og en krok eller et tandemoppheng nederst er alt du trenger, i tillegg til agn selvsagt. Fisk og mark av diverse slag er fine agn.

Flue og dupp

Dersom en ikke fisker med naturlig agn bak duppen, kan flue og dupp være et alternativ. Under denne type fiske brukes duppen utelukkende for å få fluen langt nok ut. Typiske dupper ti denne type fiske er bombardadupper. Andre alternativer er tredupper med to faste punkter. Ofte er flue og dupp-fiske veldig effektivt.