Stenger

Spinnstang

En typisk spinnstang til lett fiske er 7-9 fot, har kastevekter fra 2-30 gram og en følsom stangtupp. Tilpass stangen til fisket ditt. I sjøen kan du jevnt over få større fisk enn i ferskvann. Berggylter krever kraftigere utstyr enn lauer.

Teleskopstang

En teleskopstang har flere svake punkter enn en vanlig spinnstang, men har den soleklare fordelen at den er enkel å frakte med seg. Dersom en må gå et stykke for å komme til fiskeplassen kan teleskop være et godt alternativ.