More

  Meninger: – Jegerne har gjort en god innsats i Nordfjella

  Jegerne ble gitt en viktig rolle i bekjempelsen av skrantesyke i Nordfjella. Norges Jeger- og Fiskerforbund er svært fornøyd med den innsatsen jegerne har lagt ned.

  Værforhold med mye tåke har gjort villreinjakta ekstra krevende denne sesongen. Jegerne har imidlertid utnyttet den forlengede jaktsesongen godt og sammen med tilbudet om helikopterfrakt av felte dyr, er det allikevel oppnådd høye fellingstall under ordinær jakt. NJFF er glad for den innsats jegerne har bidratt med.

  Den spesielle situasjonen som har oppstått etter at det ble påvist skrantesyke gjør jegerne urolige for framtida. NJFF synes myndighetene har lagt en god plan for hvordan smittespredningen skal begrenses og bekjempes. Det er imidlertid viktig at disse planene blir fulgt opp med effektiv handling. Jegerne er sentrale i den sammenheng.

  Etter at den ordinære jakta avsluttes, skal Statens Naturoppsyn organisere og gjennomføre uttak av de resterende deler av stammen. Dette er et krevende arbeid som vil pågå over tid. Vi vil oppfordre lokale jegere til å bistå med lokalkunnskap og annet som SNO måtte ha behov for. Lokale jegere sitter på mye erfaring og kompetanse som kan være til stor nytte for SNO i dette arbeidet.

  NJFF er godt kjent med at det er ulike syn på beslutningen om uttak av hele villreinstammen i Nordfjella sone 1 og den planen som er lagt for gjennomføring, men har støttet myndighetenes beslutning og plan ut fra det faktum at det er nå vi har muligheten til å bekjempe denne sykdommen. Vi innser også at det er noen spørsmål det enda ikke finnes svar på og vi skulle gjerne hatt mer kunnskap om før så dramatiske tiltak blir iverksatt, men tidsvinduet vi har for å kunne lykkes i å fjerne smitten er knapt, noe erfaringene fra Nord-Amerika viser.

  Uansett utfall av de tiltak som nå settes inn, er det viktig at vi som naturinteresserte og jegere i ettertid kan si at vi gjorde hva vi kunne for å bekjempe denne sykdommen straks vi oppdaget den. Dette er et anliggende ikke bare for villreinstammen i Nordfjella, men for hele den norske og europeiske hjorteviltbestanden.

  – Runar Rugvedt, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles