More

  Meninger

  Meninger: Vår neste fiskeriminister?

  Etter at Per Sandberg har vikariert i minister-plassen til Sylvi Listhaug, han han fungert som både justis- og fiskeriminister, noe alle skjønner ikke vil...

  Meninger: – Fylkesmannen tek feil i si vurdering av Hardangerfjorden

  Fylkesmannen i Hordaland gav i brev av 23.02.2018 løyve til at Havforskingsinstituttet kunne grave opp og fjerne 500 m3 masse ovanfor nedvandringsfella i Guddalselva....

  Meninger: Åpent brev til statsminister Erna Solberg

  Kjære statsminister Erna Solberg, jeg håper du får pustet ut etter en periode med unormalt høy politisk puls. Med den bakgrunn så slutter nå...

  Meninger: Oppdrettsvekst når regjeringens system sier reduksjon

  I 2017 trådte regjeringens omdiskuterte trafikklyssystem for havbruksnæringen i kraft. Følgende står på regjeringens sider: Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett, det...

  Hvordan bekjempe lusen, Sandberg?

  Siden 2011 har Havforskningsinstituttet sluppet den årlige rapporten «Risikorapport norsk fiskeoppdrett». Også i år var konklusjonen at de største risikoene for miljøet innen norsk...

  Meninger: Slaget om Førdefjorden er slett ikke over

  Den siste tiden har Firda sluppet nyheter som gjør at man må se på Engebø-prosjektet på nytt. Nordic Mining sin plan om å bruke...

  Meninger: Krever forslag om produksjonsøkning trukket tilbake

  Norske Lakseelver har levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der de ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake. Årsaken til kravet er...

  Meninger: Finnes det egentlig noe slikt som en dårlig fisketur?

  Innen fiske så snakker man veldig ofte om antall og vekt. Naturlig nok. Et bra antall eller tunge og store fisker gir ofte heltestatus....

  Meninger: Norske Lakseelver krever at Stortinget instruerer Sandberg

  – Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever...

  Latest articles