More

  Meninger: Oppdrettsvekst når regjeringens system sier reduksjon

  I 2017 trådte regjeringens omdiskuterte trafikklyssystem for havbruksnæringen i kraft. Følgende står på regjeringens sider:

  Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett, det såkalte trafikklyssystemet, trådte i kraft 15. oktober 2017. Systemet innebærer at havbruksnæringens miljøpåvirkning er avgjørende for om næringen skal tilbys økning i produksjonskapasiteten eller ikke.

  I dette systemet er kysten vår delt inn i regioner, 13 produksjonsområder for laks og regnbueørret. Miljøeffekten havbruksnæringen har i disse områdene tilsier hvilken farge systemet viser. Grønn (mindre enn 10 prosent dødelighet hos villfisk) gir vekst, gul (10 – 30 prosent dødelighet) gir «på stedet hvil» mens rødt (mer en 30 prosent dødelighet) gir reduksjon.  Miljøeffekten som er tungtveiende er effekten lakselus i disse områdene har på vill laksefisk, sjøørret og vill-laks. Det er kunnskaps og forskningsbaserte data som gir fargesettingen. Om dette står det følgende:

  En bredt sammensatt ekspertgruppe har laget en rapport om tilstanden i produksjonsområdene. Rapporten har sett på risiko for lakselusindusert dødelighet på villaks, i tråd med Stortingets forutsetninger.

  I rapporten er det gjort en detaljert analyse av lakselus-påvirkning i de ulike produksjonsområdene på basis av all tilgjengelig kunnskap for årene 2016 og 2017. De har også beskrevet hvilke usikkerheter analysene er beheftet med. Ekspertgruppen er samstemt i sine konklusjoner.

  Altså, er det ingen tvil om effekten havbruksnæringen har i disse områdene, ikke fra ekspertutvalget i vertfall. Men det har vært kritiske røster mot systemet, både fra miljøorganisasjonene som mener at systemet tillater for høy dødelighet hos vill laksefisk. Og fra oppdrettsnæringen selv som mener at systemet er for generaliserende.

  I produksjonsområde 3 og 4, kysten fra Karmøy til Stadtlandet, lyser det rødt, altså dødelighet på over 30 prosent av den ville laksefisken. Llikevel er det søkt om vekst i rød sone. Og det er blitt gitt ok.

  I Intrafish sin artikkel 13.3 skriver de om 43 oppdrettslokaliteter som har søkt om 6 prosent kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområde. Av 18 søknader som nå er behandlet, er 9 gitt ok til vekst. Av disse har Tombre Fiskeanlegg og Fjord Drift som ligger i rødt område fått vekst.

  Da må en jo spørre seg, har trafikklyssystemet ingen reel funksjon? Vi har vært klar over at det ikke ville gi reduksjon før 2019. Men at man skal tillate vekst i et område som har stor negativ effekt på sterkt reduserte villfiskstammer klarer jeg ikke å forstå.

  Per Sandberg har snakket varmt om trafikklyssystemet, og jeg har selv hatt troen på at systemet, men gjerne med flere miljøindikatorer kan være et godt verktøy. Men dette gir jo et inntrykk av spill for galleriet. Hvordan stiller egentlig fiskeriministeren seg til dette? Villfisken i rød sone trenger håp.

  At man da tillater vekst kan da ikke være forenelig med ministerens visjon for systemet, når nettopp villfisken fungerer som indikatorer.

  – Reidar Staalesen, Arbeiderpartiet i Bergen

  (Kilder: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset/id2577032http://www.intrafish.no/nyheter/1451238/halvparten-av-sokerne-kan-faa-vekst-paa-unntaksregel, https://www.nrk.no/sognogfjordane/begge-sider-er-misfornogde-med-regjeringa-sin-nye-laksepolitikk-1.13758605)

  Endre Hoplandhttp://fiskogrask.blogspot.com
  Hooked-redaktør, sportsfisker, skribent og fotograf fra det regntunge, men glade Vestland. Trives best ved eller på sjøen, men er ikke veldig kresen så lenge det handler om fisk og fiske.

  Latest articles

  Jaktlaget S2 Ep3 – Elgjakt

  Deltagerne blir med på elgjakt med løshund og postrekker. Klarer de å sitte stille? Klarer de å plassere skuddet om sjansen kommer?...

  Jaktlager S2 Ep2 – Rypejakt lokkejakt på elg

  https://www.youtube.com/embed/RCHVPBDIfLY Deltagerne må skaffe mat! Det besluttes at jaktlaget splittes for å øke...

  Jaktlaget S2 Ep1 – Elgjakt

  Jaktlaget er tilbake med sesong 2! Denne gangen går ferden til fantastiske Meraker Brug. 6 jegere fra hele landet danner et nytt...

  Her er årets deltagere i Jaktlaget!

  Snart starter innspillingen for årets oppfølger til Jaktlaget. Seks deltagere skal stifte ett nytt Jaktlag og vi får bli med på deres...

  Related articles