More

  Meninger: – Fylkesmannen tek feil i si vurdering av Hardangerfjorden

  Fylkesmannen i Hordaland gav i brev av 23.02.2018 løyve til at Havforskingsinstituttet kunne grave opp og fjerne 500 m3 masse ovanfor nedvandringsfella i Guddalselva. Tilsegna er grunna med at inngrepet vil ha små skadeverknader for smoltproduksjonen i elva. Fylkesmannen viser blant anna til «…den låge sjøoverlevinga for sjøaure og laks i denne regionen». Dette skal grunngje kvifor det ikkje er så farlig om yngelen og rogn nedstraums Seimsfossen vert nedslamma og drepen som følgje av gravinga like ovanfor fossen.

  Underteikna drivsumde i Sahølen nedanfor fossen og vidare nedover til sjøen mange gonger i fjor haust og i vinter fram til no. I fjor haust blei det observert og filma mange hundre yngel/par av laks og sjøaure i området. No er botn dekka av slam og området er tomt for fisk. Men Havforskingsinstituttet skal ha honnør for den svært effektive metoden dei brukte her for å effektivt avlive all pukkellaksrogn og eventuell yngel.

  Desse øydeleggingane var altså ok, fordi Fylkesmannen meiner at få av dei ville overlevd sjøvandringa, formodentlig på grunn av lakselus.  Nye undersøkingar i ulike vassdrag i Hardangerfjorden har tilbakevist myten om spesielt dårlig sjøoverleving i Hardangerfjorden. Skandinavisk Naturovervåkning publiserte nylig ein rapport om status for sjøauren i Granvinsvassdraget, som viste at det gjekk opp over 4000 sjøaurar i Granvinselva sommaren og hausten 2017, der 2/3 var mindre enn 31 cm og derfor sannsynligvis førstegongsvandrarar.

  Rådgivende Biologer gjennomførte undersøkingar i Granvinsvatnet i 2016, og berekna produksjonen av sjøauresmolt til 3000-4000 per år. Viss meir enn 2000 av disse overlevde beiteopphaldet i fjorden og kom tilbake til elva, tyder dette på svært god sjøoverleving. Fisken hadde dessutan lite lus, og ingen teikn til skade forårsaka av lus.

  Teljingane i Etnefella tyder på det same. Eit forsøk med akustisk merking i regi av Havforskingsinstituttet konkluderte med 38 prosent overleving for sjøaure i Etnefjorden.

  Fylkesmannen tar altså feil i si vurdering av situasjonen i Hardangerfjorden. Det er for seint å redde yngelen og rogna i Guddalselva, men det er ikkje for seint å endre forvaltningspraksisen i forhold til lakseoppdrett og vill laksefisk. Fylkesmannen vert med dette utfordra til å forklare korleis dei vil endre forvaltninga i tråd med ny kunnskap om sjøoverleving i Hardangerfjorden.

  For meir kunnskap om forskinga si påverknad på bestandene i Hardangerfjorden vert denne oppsummeringa tilrådd lest.

  – Ørjan Solheim

  Endre Hoplandhttp://fiskogrask.blogspot.com
  Hooked-redaktør, sportsfisker, skribent og fotograf fra det regntunge, men glade Vestland. Trives best ved eller på sjøen, men er ikke veldig kresen så lenge det handler om fisk og fiske.

  Latest articles

  Her er årets deltagere i Jaktlaget!

  Snart starter innspillingen for årets oppfølger til Jaktlaget. Seks deltagere skal stifte ett nytt Jaktlag og vi får bli med på deres...

  Vi lager pølser og kjøttdeig – Bernt gjør ting han ikke kan Ep20

  Nysgjerrig på å lage pølser eller lage kjøttdeig? Det var jeg og - så ringte jeg Jesper som blei med å lagde...

  5 TIPS til hagleskytinga – Bernt gjør ting han ikke kan EP19

  Her er 5 tips til hagleskytinga før jakta starter. Jeg tok turen opp til Løvenskioldbanen for å...

  Predatorfiske i Østersjøen med Raymarine Element

  Tidligere i sommer ble jeg invitert til Finland av Raymarine for å sjekke ut nye Raymarine Element. Da jeg aldri har...

  Related articles