More

  Meninger: – Sjøen skal være vår alles fornybare og evigvarende ressurs

  Førdefjorden er nå blitt et symbol på utfordringer rundt menneskelig aktivitet og fotavtrykk i miljøet.

  Livet i havet, fjordene og vannet vi omgir oss er vitnesbyrdet på hvordan fotavtrykket vårt kommer tilbake til oss. Hvalen som strandet på Sotra, villaksen som er under sterkt press og ikke minst diskusjonene rundt fjorddeponi har bidratt til denne oppvåkningen og motstanden mot aktivitetene vi har i sårbare områder.

  Plastproblematikken har engasjert folk langs hele kysten vår, og det var deilig å se dugnadsgjeng på dugnadsgjeng gå langs strendene og rydde opp i plast i alle varianter
  Sammen med større organisasjoner har man samlet gjort en enorm dugnad.

  Dette har også skapt et engasjement politisk, og både i årsmøte for Arbeiderpartiet i Bergen og i Hordaland Arbeiderparti har vi laget ny politikk som nettopp tar denne utfordringen på alvor.

  Villfisken har utfordringer i form av menneskelig aktivitet, men det jobbes her for ny teknologi i havbruksnæringen, og tiltakene som gjøres i elvene våre, også her av dugnadsgjenger, er fantastisk å få være med på.

   

  Gruveavfall i norske fjorder engasjerer igjen grasroten. Massedemonstrasjonene på Engebøfjellet i februar 2016, med det største tilfellet av sivil ulydighet siden Altaaksjonen, vitner om en betydelig motstand. Det gjør også oppmøtet i forbindelse med at landsmøtet i Norske Lakseelver besøkte Vevring i forrige uke.

  Da jeg lenket meg til borreriggen på Engebøfjellet i fjor, gjorde jeg det med en gruppe med et alderspenn fra 16-60 år. Når man ser listen av mennesker med alder og hvor de bor, ser man at dette er et breddesjikt i befolkningen.

  Men ungdommene tok støyten for mange av oss. De viste veien, og de har engasjert og motivert oss alle som står her i dag. All honnør til Natur og ungdom for dette.

  Som sportsfisker er jeg opptatt av rene elver, rene fjorder og rent hav. Gjennom at jeg fisker i Førdefjorden og i Nausta som renner ut i fjorden, ser jeg med uro på deponiplanene. Frykt for livet i vannet, men og langs elvedalen og langs bryggekanten.

  Politisk har vi i Hordaland Arbeiderparti et enstemmig vedtak mot sjødeponier, og vi ønsker en ny behandling av Engebøsaken. Med de reduserte mengdene avfall som nå er skissert, bør gjenfylling av gruven være et reelt alternativ. At man finner verdier i det man så på som avfall for kun kort tid siden bekymrer meg, særlig når løsningen deres på avfall er fjordbunnen.

  Med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering er jeg sterkt bekymret for havet og fjordene våre. Jeg velger å legge min lit til Venstre. Nå har de anledning til å vise ansvar og mot, for oss og for fremtidige generasjoner. Sjøen skal være vår alles fornybare og evigvarende ressurs, ikke en fylling for 90-350 millioner tonn steinmel, 70.000 tonn kjemikaler og plast fra sprengning.

  Redd Førdefjorden!

  – Reidar Staalesen, bystyremedlem i Bergen (Ap)

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles