Category: FiskepediaPiggskate

Piggskate – Raja clavata   Piggskater er utrolig flotte fisker. For mange en ukjent kuriositet. Flate som flyndrer, og kan vel minne mer om en tropiske arter som man ser på TV. Piggskater trives i ulike biotoper, fra innestengte fjordsystemer med mudderbunn til strømutsatte sandbanker ute ved kysten, som regel fra 10-100 meters dyp, enkelte plasser også dypere. Derfor kreves det ofte en solid båt, med mulighet for oppankring eller GPS-motorer for å holde skuta stille nok for skatene til å lukte […]

Les mer

Sjørøye

  Sjørøye (Røye) ligner i hovedtrekk på ørret, men skjellene er fysisk mindre og finnene gjerne noe spissere og mer markerte. Fargen er grønn-brun på ryggen og orange-rød i buken. Kanten av buk- og gattfinnen er hvit. Det øvre kjevebeinet rekker helt bak den bakre del av øyet. Spesielt storvokste eksemplarer, dypvansrøye, har gjerne svakere utfarging. Disse finnes gjerne i større innsjøer, som Mjøsa, Randsfjorden og Tyrifjorden. Det finnes minst to varianter av røye i Norge; ferskvannsrøye og sjørøye. Siden […]

Les mer

Havabbor

Havabbor er en vakker fisk med en langstrakt kropp, og ligner litt på en gjørs. Den kan bli opp til 100 cm og 9 kg, men blir sjelden over 60 cm. Havabboren er en stimfisk som trives i grunt vann, gjerne brakkvann, og går ofte opp i elver. Om vinteren står den dypere i havet. Den er en ettertraktet sportsfisk, både fordi den kjemper hardt, og fordi den smaker godt.   Les mer på www.wikipedia.no

Les mer

Sjøørret

  Sjøørreten er anadrom, det vil si at den foretar næringsvandring ut i havet ved en viss alder/størrelse, men den vandrer tilbake til fødeplassen i elva for å gyte. For å kunne vandre fra ferskvann til saltvann må fisken gjennom en smoltifiseringsprosess. For ikke å dø av uttørking på grunn av osmose mens sjøørreten er i sjøen må den drikke saltvann og samtidig skille ut salter gjennom gjellene for å opprettholde saltbalansen i kroppen. Avkom av sjøørret er i utgangspunktet […]

Les mer

Røye

Røye – Salvelinus alpinus   Røyene er fascinerende fisker på mange måter. De er vakre å se på, de fighter godt, de smaker fantastisk og de blir store. I tillegg kan de være en skikkelig utfordring å komme i kontakt med. Det som gjør fisken ekstra spesiell er at den er vinteraktiv. Andre fettfinnefisker som ørret og laks er enklest å lure med sluk, flue eller naturlig agn fra våren, gjennom sommeren og utover høsten. Du kan også fiske røye […]

Les mer

Regnbueørret

Regnbueørret er lettest å skille fra vanlig ørret gjennom sine fiolett-rosa kinnskjell og bånd langs sidene. Regnbueørret har prikker over nesten hele kroppen, unntatt på buken. Prikkenes intensitet og størrelse kan variere, i likhet med fiskens generelle farge.   Det finnes to varianter av regnbueørret, den som til vanlig kalles regnbueørret og en anadrom variant som kalles steelhead. Sistnevnte vandrer ut i sjøen og foretar gytevandring til fødeelva.   Regnbueørreten er populær blant sportsfiskere. Fisken finnes i en rekke vassdrag, tilsiktet […]

Les mer

Gjørs

Gjørs er en fisk i abborfamilien. Den ligner på abboren, men er noe slankere og mer langstrakt. Den kan oppnå en lengde på hele 130 cm og en vekt på 18 kg. I Norge sjelden mer enn 12 kg. Gjørs regnes som en ypperlig matfisk og er hvit i kjøttet.   I Norge finnes gjørsen kun i Tista, Glomma opp til Øyeren og sør i Leira, Vansjø , Gjersjøen , Akersvannet , Nærevannet , Isesjøen og Borrevannet. I Norge benyttes […]

Les mer

Gjedde

Gjedde er en langstrakt fisk med en flat og bred snute. Ryggfinnen og gattfinnen sitter langt bak på kroppen og er like lange. Hanngjedda oppnår sjelden en vekt på mer enn 8 kg, mens hunngjedda kan komme opp i mer enn 30 kg. Gjeddene holder ofte til på steder med mye vegetasjon som blekjer (vannliljeblader) og siv. Den er en glupsk rovfisk med skarpe tenner som spiser det meste den kommer over av andre fisker, frosker, vannrotter og mindre vadefugler. […]

Les mer

Abbor

Abbor – Perca fluviatilis Abboren er en av våre vanligste fiskearter som er tilgjengelig både sommer og vinter. For mange på østlandet er fisken synomymt med fiskeopplevelser som barn og det er ikke uten grunn. Samtidig er målrettet fiske etter stor abbor en trend som har bredt om seg de siste 20 årene og dermed gjort «tryta» til en ettertraktet fisk for både store og små. Abboren er umulig å forveksle med noen annen art i vår fauna. Fargene går […]

Les mer

Ørret

Ørreten er meget variabel i både form, størrelse og farger. Sølvblank, gul og gråsvart er bare noen av utgavene denne fisken kommer i. Formen kan beskrives som alt fra «skiftenøkkel» til «julegris». Munnen er relativt stor, og kroppen er dekket med et varierende antall svarte og røde prikker. Kan også mangle prikker.   Forveksling Ørret blir ofte forvekslet med laks, og for å gjøre bildet mer komplisert kan også disse artene hybridisere (gyte med hverandre). Mange av kjennetegnene kan være […]

Les mer