More

  Regnbueørret

  Regnbueørret er lettest å skille fra vanlig ørret gjennom sine fiolett-rosa kinnskjell og bånd langs sidene. Regnbueørret har prikker over nesten hele kroppen, unntatt på buken. Prikkenes intensitet og størrelse kan variere, i likhet med fiskens generelle farge.

   

  Det finnes to varianter av regnbueørret, den som til vanlig kalles regnbueørret og en anadrom variant som kalles steelhead. Sistnevnte vandrer ut i sjøen og foretar gytevandring til fødeelva.

   

  Regnbueørreten er populær blant sportsfiskere. Fisken finnes i en rekke vassdrag, tilsiktet eller ikke. Spredning har i mange tilfeller skjedd utilsiktet fra lokale oppdrettsanlegg.

  Regnbueørret har svært hurtig vekst sammenlignet med vanlig ørret. Den har derfor blitt en viktig oppdrettsfisk, som er svært tolerant overfor urenheter i vannet og forskjellige temperaturer. Oppdrettet regnbueørret er i dag den vanligste ørrettypen å finne i butikkene, enten den er fersk, frosset eller raket. Årsaken er trolig at den er langt mer tilgjengelig enn annen ørret.

  Regnbueørret kan nå en vekt på mer enn 20 kg.

   

  Les mer på www.wikipedia.no

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous article
  Next article

  Related articles