More

  Ørret

  Ørreten er meget variabel i både form, størrelse og farger. Sølvblank, gul og gråsvart er bare noen av utgavene denne fisken kommer i. Formen kan beskrives som alt fra «skiftenøkkel» til «julegris». Munnen er relativt stor, og kroppen er dekket med et varierende antall svarte og røde prikker. Kan også mangle prikker.

   

  Forveksling

  Ørret blir ofte forvekslet med laks, og for å gjøre bildet mer komplisert kan også disse artene hybridisere (gyte med hverandre). Mange av kjennetegnene kan være lite utpreget, og man må alltid bruke flere kjennetegn for å ha en viss grad av sikkerhet. Det er en treningssak å bli flink til dette. I tillegg til laks kan også den introduserte arten regnbueørret forveksles med ørret. Se denne tabellen på www.fiskipedia.no for nærmere kjennetegn og forklaring.

   

  Kjært barn har mange navn

  Mange bruker navn som bekkørret, sjøørret eller elveørret. Genetisk sett er disse så godt som identiske, og en kan kalle disse variantene for «økologiske varianter». Det er fordi det er leveområdet som bestemmer hva ørreten blir definert som. I små bekker heter den bekkørret, i innsjøer heter det innsjøørret.  På fjellet blir den kalt fjellørret. Noen bruker også begrepet brunørret, ofte er dette for å skille den fra sjøørret. Sjøørret blir brukt om ørreter som potensielt kan vandre ut i sjøen, og all ørret som blir fanget i saltvann blir kalt sjøørret.  Dette blir også kalt for anadromt levevis. Anadrom betyr at den gyter i ferskvann (alle ørreter gjør det), men vandrer ut på næringssøk i saltere vann. I mange sjøørretelver finnes anadrom og stasjonær ørret om hverandre, uten noe klart skille. Det er heller ikke så lett å se forskjell på disse, selv om mange hevder det motsatte! Analyser av øresteinene (otolitter) gir et sikrere svar. De ørretene som vandrer ut i sjøen holder seg som regel i nærheten av oppvekstelva.

   

  Utbredelse

  Arten finnes naturlig i hele Norge under marin grense, samt i vassdrag den kan vandre opp i. I resten av landet er den utsatt, og den blir fremdeles utsatt i stort antall hvert år på grunn av dårlige gyteforhold etter vassdragsreguleringer, sur nedbør, tynne bestander eller uten grunn i det hele tatt. Det er verdt å nevne at det er strengt forbudt å sette ut ørret (og fisk generelt) uten tillatelse fra Fylkesmannen. Utsatt fisk kan utrydde bestander av andre organismer som for eksempel salamandere, eller føre med seg uønskede sykdommer og parasitter. Det spiller liten rolle om det har vært fisk i vassdraget tidligere.

  Føde

  Ørreten spiser alt – fra store og små krepsdyr til vann- og landinsekter, mark og snegler til fisk og artsfrender. Til og med gnagere har blitt observert i magen.

   

  Ørret er den mest populære sportsfisken i Norge, både i salt- og ferskvann.

  Kan fiskes med det meste, av de fleste og de aller fleste steder. Den største sportsfiskefangede ørreten veide 15,3 kilo og ble tatt  i Mjøsa i 1981. Høyeste registrerte alder er 38 år.

   

  Les mer på www.fiskipedia.no

   

  Fra HOOKED.no redaksjonen;

  Ettersom ørret/sjøørret ofte omtales som to forkjellige fiskeslag, og fiskes veldig ulikt, samt dukker opp som egne slag under fangstrapporter har de her på HOOKED.no to ulike oppføringer.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous article
  Next article

  Related articles