More

  Laks

   

  Laksen er torpedoformet, og varierer i farge alt etter hvor den er fra og i hvilket stadium den er i. I sjøen er den som oftest blank, og blir mørkere når det nærmer seg gyting og den vandrer opp i elvene. Hannene utvikler en kraftig krok i underkjeven i gytetiden.

  Dette er en meget populær sportsfisk, og fisket foregår stort sett sommerstid i elv. Den største sportsfiskefangede laksen ble tatt i Tana 1951 og veide 32,5 kg.

   

   

  Laksen er anadrom og gyter i rennende ferskvann. Etter klekking på våren ligger larvene nede i grusen og tærer på plommesekken. Dette stadiet varer i 5-6 uker. Så går de over til en diett bestående av invertebrater. Etter hvert utvikler yngelen mørke flekker langs sidene (fingermerker), og de blir kalt parr. Smoltifisering inntreffer når fiskene er 2-5 år gamle. Kroppen forbereder seg da til et liv i saltvann, og de vandrer ut av elva i mindre puljer. Livet i havet består av å spise fisk, og varer i 1-4 år. Stort sett returnerer de tilbake til elva de ble født i, og  de fleste dør etter gyting.

   

  Ikke all laks vandrer ut til havet, men har ”blitt igjen” i ferskvann. Bleke i Byglandsfjorden og namsblank i Namsen er eksempler på dette.

   

  Skille laks fra ørret

  Laks og ørret ser mistenkelig like ut. Å skille artene kan være vanskelig. På Fiskipedia finner du en tabell som kan hjelpe deg. Se tabellen her.

   

  Skille oppdrettslaks fra villlaks

  I mange tilfeller kan det også være nyttig å vite hvordan man skiller oppdrettslaks fra villaks. Man må da se på totalinntrykket, men i noen tilfeller må man analysere skjellene for å være sikker. De viktigste kjennetegnene hos oppdrettslaks er:

  • slitte og/eller deformerte finner
  • forkortede gjellelokk
  • merke etter vaksinasjon i bukhulen, deler av denne er da sammenvokst.

   

   

  Les mer på www.fiskipedia.no
  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous article
  Next article

  Related articles