More

  Meninger: Krever forslag om produksjonsøkning trukket tilbake

  Norske Lakseelver har levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der de ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.

  Årsaken til kravet er at NFD vil tildele økt produksjonskapasitet utelukkende basert på en evaluering av effekten av lakselus på bestander av vill laks. NFD vil akseptere et årlig tap av utvandrende laksesmolt som naturmangfoldlovens kvalitetsnorm for villaks ikke gir rom for.

  Norske Lakseelver påpeker at akvakulturloven i tillegg stiller utvetydige krav til miljøforsvarlig oppdrettsvirksomhet, noe som gjør at langt flere miljø- og bærekraftsindikatorer må inkluderes når miljøeffekten skal evalueres. Det gjelder effekt på sjøørret og sjørøye, men i like stor grad effekter på andre arter og artssamfunn i økosystemene langs kysten.  Under høringsprosessen har det også kommet fram at NDF trolig brøt Utredningsforskriften da grensene for akseptabel effekt av lakselus ble endret uten at endringene ble sendt på ny høring, slik instruksen krever.

  Norske Lakseelver har varslet NFD, Justisdepartementet samt Næringskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om dette. Riksrevisjonen, som tidligere har evaluert oppdrettsforvaltningen, er også informert om saken.

  Norske Lakseelver baserer sitt høringssvar på en juridisk utredning skrevet av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved UiO/Fridtjof Nansens Institutt.

  – Pål Mugaas, prosjektleder Norske Lakseelver

  Endre Hoplandhttp://fiskogrask.blogspot.com
  Hooked-redaktør, sportsfisker, skribent og fotograf fra det regntunge, men glade Vestland. Trives best ved eller på sjøen, men er ikke veldig kresen så lenge det handler om fisk og fiske.

  Latest articles

  Her er årets deltagere i Jaktlaget!

  Snart starter innspillingen for årets oppfølger til Jaktlaget. Seks deltagere skal stifte ett nytt Jaktlag og vi får bli med på deres...

  Vi lager pølser og kjøttdeig – Bernt gjør ting han ikke kan Ep20

  Nysgjerrig på å lage pølser eller lage kjøttdeig? Det var jeg og - så ringte jeg Jesper som blei med å lagde...

  5 TIPS til hagleskytinga – Bernt gjør ting han ikke kan EP19

  Her er 5 tips til hagleskytinga før jakta starter. Jeg tok turen opp til Løvenskioldbanen for å...

  Predatorfiske i Østersjøen med Raymarine Element

  Tidligere i sommer ble jeg invitert til Finland av Raymarine for å sjekke ut nye Raymarine Element. Da jeg aldri har...

  Related articles