More

  Hvordan bekjempe lusen, Sandberg?

  Siden 2011 har Havforskningsinstituttet sluppet den årlige rapporten «Risikorapport norsk fiskeoppdrett». Også i år var konklusjonen at de største risikoene for miljøet innen norsk fiskeoppdrett er lakselus og rømt fisk, men det er også betydelige utfordringer med fiskevelferd og dødelighet.

  Rømt fisk vet vi har innvirkning på genene til de særegne villaksstammene, da rømt fisk svømmer opp i elvene våre og kan gyte med villaks. Dette truer den genetiske integriteten til de ville stammene med laks.

  I fjor hadde laksenæringen et formidabelt lavt antall meldt rømt fisk, men allerede innen dette innlegget er ferdig skrevet har det rømt nesten like mye fisk som i 2016 (126.000), selv om noen av disse rømningene ikke enda er tallfestet vet vi at taller er høyt, da det fra Marine Harvest sitt anlegg ved Nærøy rømte hele 56.000 laks. I Fusa 31 Januar hadde vi også en stor rømming i slutten av Januar, men denne med ubekreftet antall per dags dato.

  Så ja, rapporten har absolutt rett, rømt fisk er en trussel som er høyst reell.

  Lusesituasjonen som blir beskrevet i rapporten er direkte trist å lese, spesielt for oss som holder til på Vestlandet. Hordaland og Sogn og Fjordane kommer desidert verst ut. I Herdlefjorden er det estimert en dødelighet på 74% på utvandrende smolt, i Samnangerfjorden 98%! Dette er hårreisende å lese.

  I henhold til trafikklyssystemet lyser det rødt på Vestlandet, det skulle tilsi ingen vekst, men reduksjon i biomasse. Allikevel ligger det inne søknader om vekst fra en rekke oppdrettsselskap som ligger inne i den røde sonen. Hvordan vil ministeren forholde seg til disse.

  Sjøauren blir som oftest «glemt» i disse sammenhengene. Målingene her er gjort i forhold til laksesmolt. Sjøauren oppholder seg i disse områdene store deler av tiden de ikke er i elvene våre. Det vil si sjøauresmolten blir angrepet og den voksne sjøauren blir utsatt for enorme mengder lus konstant.

  Løsningene for lus og rømming finnes, det er flere FoU-anlegg som prøves ut langs kysten vår i dag. Men det går for tregt. Dør så store mengder smolt som det skisseres vil det ikke ta lange tiden før man vil merke drastisk nedgang i vill laks og sjøaure i elvene våre.

  I fire episoder på NRK utover vinteren skal vi følge «den fantastiske villaksen» ledet av programleder og sportsfisker Kenneth Bruvik (første episode 27.2). Her vil kanskje bildet som rapporten tegner for oss komme tydeligere frem enn gjennom prosenter i en rapport. Den skal bli spennende å følge.

  I et innlegg i Bergens Tidende Oktober 2016 spurte jeg Per Sandberg om det lusesituasjonen og rømte fisk, da svarte du at landbaserte anlegg ikke var løsningen og at verktøykassen var full. Hva svarer du da nå?

  Og hva tenker Miljøvernminister Elvestuen, all honnør for Genbanken i Hardanger, det var en etterlengtet og god nyhet. Men hva er den endelige løsningen for de ville laksefiskene våre, dagens lusesituasjon og rømningstall er ikke bra nok. Vi trenger en beredskap og vi trenger den nå.

  Vi trenger en fiskeriminister og en miljøvernminister som tar varslene fra Havforskningsinstituttet alvorlig, og kommer med tiltak. Hvis Verktøykassen er full så bruk den!

  – Reidar Staalesen

  (Kilder: Rømt fisk Marine HarvestRømt fisk Fusa, Vekst i rød sone, Lukkede FoU Anlegg, Risikorapport norsk oppdrett, Syslaartikkel, overlevelse smolt, Innlegg Oktober 2016, Venstre innlegg BT).

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles