More

  Meninger: Slaget om Førdefjorden er slett ikke over

  Den siste tiden har Firda sluppet nyheter som gjør at man må se på Engebø-prosjektet på nytt. Nordic Mining sin plan om å bruke fjorden som avfallsdeponi er som Havforskningsinstituttet har uttalt, ikke bærekraftig og det frarådes.

  De siste nyhetene forteller oss at antall arbeidsplasser har gått ned fra 170 i snitt til ca. 110, og at gruvens driftstid er nesten halvert. Masser som Nordic Mining tidligere betraktet som en del av restavfallet har nå fått en verdi, gjennom at man nå skal kunne utvinne granat i tillegg til rutil.

  Administrerende direktør i NM, Ivar Fossum, utaler til NRK at dette fører til 70% mindre utslipp i Førdefjorden. Dette er bra, men hva om man finner bruksområder for det resterende avfallet? Hvis dette er plassert under vann er det vanskelig å få nytte av massene.

  De resterende 30 prosentene tilsvarer likevel 3,3 tonn avfall i minuttet, 24 timer i døgnet i 50 år (regnet med omsøkt driftstid), til det ligger 90 millioner tonn avfallsmasser i fjorden.
  Og det er i tillegg 70 000 tonn kjemikalier som skal dumpes sammen med gruveavfallet.

  Er det verdt 110 arbeidsplasser i 29 år?

  SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken ønsker nå å be klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) om en ny vurdering av planene om å utvinne rutil og granatprodukter fra Engebøfjellet i Vevring.

  Det er noe jeg støtter helhjertet. Og jeg hadde håpet at ministeren med bakgrunn i grunnlovens paragraf 112 kunne sagt at man må finne andre måter å håndtere avfallet på i Engebøprosjektet.

  At ministeren da under spørretimen svarte at det ikke var de samfunnsøkonomiske aspektene ved prosjektet som veiet tyngst, men derimot de miljømessige så kan man jo undre.

  Hva skal man med en gruve som deponerer et fjell med slam i fjorden hvis det ikke har en tungtveiende samfunnsøkonomisk gevinst?

  I Hordaland Arbeiderpartis årsmøte i 2017 vedtok vi tre punkter om fjord/sjø-deponering:

  • Det må greias ut kva moglegheiter som finnes for massar frå gruvedrift som i større grad kan utnyttast til andre føremål.
  • Framtidige søknadar om å deponera gruveavfall i sjø vert ikkje innvilga.
  • Det innvilga utsleppsløyve for deponering av gruveavfall i Førdefjorden må vurderast på nytt.

  Hvis man tenker at rent hav og fjorder skal være for næring, rekreasjon og merkevare av Norge, kan man ikke tillate deponering av masser i Førdefjorden og andre fjorder. Det er ingen skam å snu!

  – Reidar Staalesen, leder Bergenhus Arbeiderparti

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles