More

  Kraftutbygging i et fredet vassdrag

  Lonevåg Sportsfiskarlag mottok nylig søknaden til kraftutbygging av Gjerstadfossen i Lonevassdraget på Osterøy, der fallrettseier er Osterøy kommune.

  Denne søknaden ligger nå ute til høring. Vi håper at en villaksstamme, som en av få i Hordaland, tåler beskatning etter utallige dugnadstimer, og at reetablering av den rødlistede elvemuslingen står sterkere enn etablering av kraftverk som kan true disse.

  At denne søknaden kommer i det hele tatt er overraskende, da det ikke er store mengder kraft man kan utvinne. Lonevassdraget er fredet og det eneste laksevassdraget i kommunen. Laksestammen i Loneelva er unik. Den er spesielt tilpasset nettopp dette vassdraget; endringer i vannføring og temperatur kan ha uheldige konsekvenser for livet i elven.  I søknaden står det at kraftutbygging kun vil omfatte 15 % av den totale vannføringen i vassdraget. Det som ikke nevnes er at i øvre del av vassdraget vil denne reguleringen utgjøre 50 % av vannføringen. Dette de viktigste gyteområdene samt oppvekstområdene for laksen. Konsekvensene/påvirkningen her kan dermed bli mye større enn konsesjonssøknaden sier.

  Les også: Laksefiske med lykt og håv (Hooked+)

  Det er fra fylkesmannens miljøvernavdeling lagt ned betydelige midler for å redde den truede elvemuslingen i Loneelva. Lonevåg Sportsfiskarlag har også lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for å produsere elvemuslinger fra larvestadiet til muslingstadiet i klekkeriet på Lone.

  Elvemuslingen finnes nå kun fåtallig i nedre del av elva. Fra 2017 skal det settes ut 2 år gamle elvemuslinger i øvre del av Loneelva for å reetablere elvemuslingsbestanden i hele den lakseførende delen av elva. Dette arbeidet vil også bli truet av utbyggingsplanene.

  Loneelva tilbyr unike rekreasjonsmuligheter for innbyggere i Osterøy kommune, men også for de omliggende kommunene. Sports/fritidsfiske er en viktig fritidsaktivitet for nordmenn. Et uregulert vassdrag står nå i fare for å bli utbygget, når det kanskje heller burde blitt en referanseelv som urørt lakseførende vassdrag.

  Det blir lagt ned et stort antall dugnadstimer av lagets medlemmer for å holde bestanden levedyktig, gjennom stamfisking, klekkeridrift og andre tiltak langs elven. Lonevåg Sportsfiskarlag tilbyr i sammarbeid med rettighetshaverne et rimelig og ikke prisekskluderende laksefiske for alle.

  Les også: Her sikres fremtidens laksestamme (Hooked+)

  Vi håper denne søknaden blir avvist, og at man heller ser verdiene i et uregulert, naturlig vassdrag med en levekraftig villaksstamme i Hordaland der truslene er mange og dystre for laksen.

  – Stig Åge Engstrøm (leder) og Reidar Staalesen (medlem) i Lonevåg Sportsfiskarlag

  Endre Hoplandhttp://fiskogrask.blogspot.com
  Hooked-redaktør, sportsfisker, skribent og fotograf fra det regntunge, men glade Vestland. Trives best ved eller på sjøen, men er ikke veldig kresen så lenge det handler om fisk og fiske.

  Latest articles

  Her er årets deltagere i Jaktlaget!

  Snart starter innspillingen for årets oppfølger til Jaktlaget. Seks deltagere skal stifte ett nytt Jaktlag og vi får bli med på deres...

  Vi lager pølser og kjøttdeig – Bernt gjør ting han ikke kan Ep20

  Nysgjerrig på å lage pølser eller lage kjøttdeig? Det var jeg og - så ringte jeg Jesper som blei med å lagde...

  5 TIPS til hagleskytinga – Bernt gjør ting han ikke kan EP19

  Her er 5 tips til hagleskytinga før jakta starter. Jeg tok turen opp til Løvenskioldbanen for å...

  Predatorfiske i Østersjøen med Raymarine Element

  Tidligere i sommer ble jeg invitert til Finland av Raymarine for å sjekke ut nye Raymarine Element. Da jeg aldri har...

  Related articles