Aktiv dødshjelp fra regjeringen til sjøauren og den ville laksen i HardangerDel dette:

Regjeringen ønsker å destruere innsamlet genmateriale. Det kan bety kroken på døren for de genuine fiskestammene i Hardanger.

Under fremleggelsen av det siste budsjettet fra regjeringen var det mange saker man kan diskutere eller være uenig i. Men for mange av oss som er glad i sjøaure og laks var det et spesielt kutt vi hverken klarte å forstå eller klarte å se noe fornuft i. Heldigvis var vi ikke alene. Sammarbeidspartiet Venstre, og opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og Sv, reagerte også. Dette gikk senere dessverre Venstre bort ifra og deres alternative forslag falt bort da de støttet Høyre og FrP sitt budsjett.

Genbank Hardanger, som siden 2013 har samlet inn genmateriale fra de unike stammene med sjøaure og laks fra et tyvetalls elver i Hardangerregionen, skulle avvikles. Men ikke bare avvikles. I et brev fra Klima- og miljødepartementet er det faktisk skrevet at det innsamlede genmateriale skal destrueres.Bare tanken på at man skal destruere materiale som kan være et siste håp for flere av disse fiskestammene er hårreisende. I tillegg er det et slag i ansiktet for alle som har lagt ned utallige dugnadstimer for å kunne gjennomføre innsamlingen. Det er frivillighet og dugnad som er gjennomgangstråden i disse vassdragene.

De fleste vassdragene er stengt for fiske på grunn av sårbare bestander. Hardanger har flere menneskeskapte faktorer som har hatt bestandsregulerende effekt på sjøauren og de ville laksebestandene. Oppdrett og kraftregulering er utfordringer som har negativ effekt på disse bestandene. Da er det ekstra viktig at vi kan bevare det genuine genmateriale fra disse vassdragene.

Stoltenberg II-regjeringen så verdien av dette arbeidet og fikk da Genbanken inn på statsbudsjettet. Flere av opposisjonspartiene til regjeringen har hatt genbanken med seg videre i sine alternative statsbudsjett. Arbeiderpartiet, SV og Venstre fant alle plass til disse midlene. Selv om Venstre senere gikk bort fra dette.

En genbank trenger langsiktighet. Den kan ikke risikere å måtte destruere genmateriale fra år til år! Hvorfor klarer ikke Høyre og FrP dette?

Vi har enda håp om at Genbanken skal reddes i revidert statsbudsjett. Hvis ikke vil vi i ettertiden huske at Høyre og FrP ikke så verdien til de ville fiskestammene i Hardangervassdragene.

– Reidar Staalesen, leder Bergenhus Arbeiderparti

Del dette:
Prev De beste tipsene for storørreten i Mjøsa
Next NM i sjøisfiske går som planlagt – med premier for over 80 000 kroner

Comments are closed.