Tag : Norske LakseelverVil den tidlige sommeren påvirke årets laksesesong? (Hooked+)

Natt til fredag åpner årets laksesesong, og med en rekordtidlig sommer i Sør-Norge skal en ikke se bort fra at det blir godt fiske allerede tidlig i juni. Av: Endre Hopland – Nå er vårflommen allerede et tilbakelagt stadium i mange elver sørpå, og det er nesten vannføring og temperaturer som midt på sommeren mange steder. Det skal bli spennende å se hva dette betyr for årets laksesesong, sier generalsekretær i organisasjonen Norske Lakseelver, Torfinn Evensen. Les også: 124 297 laks ble […]

Les mer

Norske Lakseelver krever full stopp i fjorddeponeringen

– De planlagte deponiene av gruveavfall i norske fjorder strider mot føre var-prinsippet i naturforvaltningen, og må stoppes, mener organisasjonen Norske Lakseelver. Av: Endre Hopland Elveeiere fra hele landet var denne uken samlet ved bredden av den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, der både Jølstra og Nausta renner ut, i forbindelse med landsmøtet til Norske Lakseelver. Møtet kunne ikke vært lagt til et mer relevant sted, da Førdefjorden som kjent er en av fjordene som risikerer å fylles med gruveslam i mange […]

Les mer

Regjeringen snur – nå skal det likevel lages genbank i Hardanger

Regjeringen går imot sitt eget forslag til statsbudsjett, og har nå bestemt seg for å opprette en genbank for vill laksefisk i Hardanger. Av: Endre Hopland Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudjett i oktober i fjor, var det satt av null kroner under posten for nødvendig opprusting eller fortsatt innsamling til genbanken i Hardanger, en post som ble opprettet for å ivareta de ville laksefiskene i landets mest intense oppdrettsområde. Dette harmonerte dårlig med forrige statsbudsjetts bestemmelse om at det skulle […]

Les mer

124 297 laks ble tatt i norske elver i fjor – 25 876 fikk friheten tilbake

I løpet av 2017 kakket i underkant av 100 000 sportsfiskere 98 421 laks i norske elver. Samtidig tok 850 sjølaksefiskere 73 000 laks i garn og not. Av: Endre Hopland Statistisk Sentralbyrå har nå lagt frem de endelige tallene for fjorårets laksefangster, og selv om estimatet fra organisasjonen Norske Lakseelver som vi tidligere har skrevet om var litt for optimistiske, kan 2017 likevel kalles et brukbart lakseår. Ifølge Norske Lakseelver kunne fangsttallene likevel vært langt høyere dersom ikke lakselusen hadde redusert innsiget med […]

Les mer

Meninger: Krever forslag om produksjonsøkning trukket tilbake

Norske Lakseelver har levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der de ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake. Årsaken til kravet er at NFD vil tildele økt produksjonskapasitet utelukkende basert på en evaluering av effekten av lakselus på bestander av vill laks. NFD vil akseptere et årlig tap av utvandrende laksesmolt som naturmangfoldlovens kvalitetsnorm for villaks ikke gir rom for. Norske Lakseelver påpeker at akvakulturloven i tillegg stiller utvetydige krav til miljøforsvarlig oppdrettsvirksomhet, noe som gjør at […]

Les mer

Opptur for elvefisket etter laks, men 800 sjølaksefiskere forsyner seg grovt

Et foreløpig estimat viser at elvefisket etter laks i 2017 var 15 prosent bedre enn tiårsgjennomsnittet. Det kunne likevel vært langt bedre. Av: Endre Hopland Tall organisasjonen Norske Lakseelver har innhentet viser at 2017 ligger an til å bli et bra lakseår, med 15 prosent flere laks landet i elvene våre enn tiårsgjennomsnittet. Prognosen så langt er basert på 78 959 laks fisket i 52 elver fra nord til sør. Dersom estimatet står seg når all fangst fra 2017 er talt […]

Les mer

Meninger: Norske Lakseelver krever at Stortinget instruerer Sandberg

– Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald. I en helt fersk juridisk betenkning om trafikklyssystemet vurdert opp mot eksisterende lovverk, påpeker jussprofessoren ved Fridtjof Nansens institutt at både Akvakulturloven, Naturmangfoldloven og Kvalitetsnormen for villaks stiller langt større krav til en miljømessig forsvarlig oppdrettsproduksjon enn det Regjeringen har tatt høyde for gjennom […]

Les mer

Villakscamper for ungdom i 15 forskjellige elver

Camp Villaks kan fort bli sommerens virkelige eventyr for mange unge fiskere. I år arrangeres det camper for ungdom mellom 14 og 18 år i hele 15 forskjellige lakseelver. Av: Endre Hopland – Camp Villaks byr på rått fiske, ny kunnskap og mye moro. Når vi ikke er ute å fisker, overnatter vi i lavvo, lager mat på bålet og blir kjent med andre, unge laksefiskere fra hele landet, melder næringsorganisasjonen Norske Lakseelver på sine egne nettsider. Camp Villaks er altså […]

Les mer

Vil du jobbe med med laks og vannkraft, og få betalt for å fiske laks?

Organisasjonen Norske Lakseelver søker i disse dager etter en ansatt som kan jobbe dedikert med vannkraft og laks. Kanskje er det nettopp du som passer til denne jobben? Av: Endre Hopland Mange kraftkonsesjoner skal revideres framover, og ny miljøkunnskap må benyttes. Frem til 2022 kan vilkårene for ca. 430 kraftkonsesjoner kunne tas opp til revisjon. Konsesjonene fordeler seg på til sammen 187 vassdrag eller vassdragsavsnitt, og mange av disse er lakseelver. – Det er viktig at vi i forbindelse med […]

Les mer

Det tas mindre enn halvparten så mye laks nå som for 30 år siden

Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere til sammen 1600 tonn laks. Sommeren 2016 var den samlede fangsten i underkant av 730 tonn. Organisasjonen Norske Lakseelver er urolig. SSBs statistikk over elvefiske etter laks i 2016 viser at det ble fanget 13 000 færre laks enn i 2015. Fjoråret ble dermed en sesong helt på nivå med det unormalt lave gjennomsnittet for de ti siste årene – både i sjø og elv. Tallene fra SSB bekrefter den foreløpige rapporten Norske Lakseelver ga […]

Les mer