More

  124 297 laks ble tatt i norske elver i fjor – 25 876 fikk friheten tilbake

  I løpet av 2017 kakket i underkant av 100 000 sportsfiskere 98 421 laks i norske elver. Samtidig tok 850 sjølaksefiskere 73 000 laks i garn og not.

  Av: Endre Hopland

  Statistisk Sentralbyrå har nå lagt frem de endelige tallene for fjorårets laksefangster, og selv om estimatet fra organisasjonen Norske Lakseelver som vi tidligere har skrevet om var litt for optimistiske, kan 2017 likevel kalles et brukbart lakseår. Ifølge Norske Lakseelver kunne fangsttallene likevel vært langt høyere dersom ikke lakselusen hadde redusert innsiget med 50 000 laks.

  Les også: Den første rapporten om pukkellaksyngel fra årets invasjon kommer fra Jølstra

  Den samlede elvefangsten i 2017 var altså 124 297 laks, fordelt på nesten 100 000 stangfiskere. 25 876 laks ble satt tilbake igjen etter fangst, noe som tilsier et fjorårsuttak fra elvene våre på 98 421 laks. Samtidig tok rundt 850 sjølaksefiskere knekken på 73 000 laks før de nådde ferskvann.

  – Sesongen 2017 var heldigvis bedre enn 2016, som var en sesong helt på nivå med det unormalt lave gjennomsnittet for de ti siste årene, både i sjø og elv. I 2017 er det tatt 7,9 prosent flere laks i elvene enn gjennomsnittet de foregående ti årene, sier biolog og fagansvarlig i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

  At lus er et av de største problemene til laksen her til lands er en kjent sak. Analyser fra Vitenskaplig råd for lakseforvaltning (VRL) viser at lakselus kan ha gitt så mye som 50 000 færre villaks hver sesong i årene 2010 til 2014. Ifølge rapporten til VRL ligger totalt årlig innsig av laks fra havet nå på rundt 470 000 fisk. Lakselus dreper dermed om lag 10 prosent av bestanden på landsbasis.

  – Betydelig redusert uttak i fiske, både i sjøen og elvene, har kompensert for tilbakegangen, slik at det fortsatt er nok gytefisk i de fleste av elvene som er vurdert. Men færre laks har medført at overskuddet som er tilgjengelig for fiske har blitt mye mindre, og i noen tilfeller helt borte, uttalte leder av VRL, Torbjørn Forseth, da rapporten ble lagt fram.

  Les også: Bjørn (72) er kongen av Drammenselva – har fått nesten 200 kilo laks i år

  Generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, understreker viktigheten av å komme lakselusen til livs.

  – Elveeierlagene gjør en god i jobb i å forvalte lakseelvene slik at det er tilstrekkelig gytelaks tilbake etter fiskesesongen til å sikre fullrekruttering av elvene. Da er det synd å se på den ressursødeleggelsen som skjer når lakselusen dreper mye av laksesmolten hvert år. Stortinget står fast ved et mål om at lakselus fra oppdrett ikke skal ha bestandsregulerende effekt på vill laksefisk. Likevel åpner regjeringen nå for vekst i oppdrettsindustrien. En juridisk vurdering gjort for Norske Lakseelver viser at de fastsatte vekstforskriftene bryter både med akvakulturloven og naturmangfoldloven, og denne veksten vil vi derfor forsøke å stanse sier Sterud.

  Det jobbes altså med lusproblemet fra Norske Lakseelver sin side, men fra et sportsfiskeståsted er det enda flere skjær i sjøen for villaksen. Eller rettere sagt garn og nøter. Norske Lakseelver mener verdien av laksen vil være langt større om den fanges på stang i elv enn i garn og not. 100 000 stangfiskere som til sammen legger igjen rundt 1,3 milliarder kroner i norske lokalsamfunn i løpet av noen hektiske sommermåneder er et tydelig bevis på dette.

  Les også: Opptur for elvefisket etter laks, men 800 sjølaksefiskere forsyner seg grovt

  – Vi ser at knappe 850 sjølaksefiskere avlivet 73 000 laks i sommer. Samfunnsverdien av dette hovedsakelige hobbyfisket i sjøen er nesten fraværende, og i tillegg fiskes det på blandede bestander, slik at man ikke vet hvilke elver som beskattes. Vi mener at dette ikke er en fornuftig forvaltning, hverken biologisk eller samfunnsøkonomisk, sier Evensen, som mener at sjølaksefisket bør utfases utenfor samiske områder.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles