More

  Opptur for elvefisket etter laks, men 800 sjølaksefiskere forsyner seg grovt

  Et foreløpig estimat viser at elvefisket etter laks i 2017 var 15 prosent bedre enn tiårsgjennomsnittet. Det kunne likevel vært langt bedre.

  Av: Endre Hopland

  Tall organisasjonen Norske Lakseelver har innhentet viser at 2017 ligger an til å bli et bra lakseår, med 15 prosent flere laks landet i elvene våre enn tiårsgjennomsnittet. Prognosen så langt er basert på 78 959 laks fisket i 52 elver fra nord til sør. Dersom estimatet står seg når all fangst fra 2017 er talt opp, vil dette tilsvare en oppgang på rundt 12 000 fisk fra i fjor. Sesongen 2017 blir dermed ganske lik 2015. Gitt at tallene er representative for Norge som helhet, tilsvarer dette 132 000 fantastiske sportsfiskeopplevelser i elvene i 2017, sier prosjektleder Pål Mugaas i Norske Lakseelver.

  Les også: Det tas mindre enn halvparten så mye laks nå som for 30 år siden

  Det er verdt å merke seg at to av de mest produktive lakseelvene i Norge, Namsen og Numedalslågen, i år utmerker seg med svær høye fangsttall. I Numedalslågen ble det i løpet av årets sesong tatt 5582 laks, mens Namsen leverte hele 9899 eksemplarer. Slike tall er naturlig nok med på å trekke opp landsgjennomsnittet.

  – Fangsten i elvene i vårt utvalg representerer gjennom siste tiårsperiode snaut 60 prosent av den norske totalfangsten. Vi må derfor ta et lite forbehold, all den tid vi har et langstrakt land med store variasjoner både i faktorer som påvirker innsiget av laks og faktorer som påvirker selve laksefisket, forklarer fangstansvarlig i Norske Lakseelver, Erik Sterud, som likevel understreker at estimatet erfaringsmessig treffer innenfor to-tre prosent av det endelige tallet.

  – Treffer vi helt nøyaktig, skal det ha blitt fanget 132 426 laks i år. Fasiten får vi fra Statistisk Sentralbyrå i slutten av januar neste år, sier Sterud.

  Les også: Her kjører Olli (10) sin første laks helt på egen hånd

  Hvert år gir det norske laksefisket rundt 100 000 sportsfiskere fra inn- og utland små og store naturopplevelser. Noen er også så heldige at de kroker drømmefisken. I tillegg til opplevelsene har fisket en betydelig økonomisk verdi for Norges naturbaserte reiseliv. Laksefiskerne legger nemlig igjen i snitt rundt 1,3 milliarder kroner i lokalsamfunnene i løpet av sommermånedene fisket pågår.

  Les også: Fightet storlaksen i en halvtime med knekt stang

  Til tross for positive elvetall og et stort antall engasjerte laksefiskere, er det fremdeles mange skjær i sjøen. Eller garn og nøter, for å være mer presis. Det er nemlig et stort tankekors at et såpass beskjedent antall som 800 garn- og notfiskere klarer å ta opp mer enn en tredjedel av det som ser ut til å bli årets totale elvefangst i løpet av et par sommermåneder.

  Les også: – Laksen var tullete, dro veldig hardt og hoppet masse

  Norske Lakseelver er helt klare på at verdien av laksen vil være større dersom den fanges med stang i elvene enn i garn og not i sjøen. For spesielt utsatte bestander vil elvefisket også gjøre det langt enklere å regulere uttaket enn i sjøen.

  – Vi ser at knappe 800 sjølaksefiskere avlivet tett oppunder 75 000 laks i sommer. Samfunnsverdien av dette hovedsakelig hobbyfisket i sjøen er nesten fraværende, og i tillegg fiskes det på blandede bestander, slik at vi ikke vet hvilke elver som beskattes. Vi mener at dette ikke er en fornuftig forvaltning, hverken biologisk eller samfunnsøkonomisk, sier generalsekretær i organisasjonen, Torfinn Evensen, og legger til at sjølaksefisket bør utfases utenfor samiske områder der fisket er en del av gamle sanketradisjoner.

  Les også: Fire år gamle Elian fikk kjempelaks på nesten 20 kilo

  En del har sikkert fått med seg at det tilsynelatende har blitt tatt mye storlaks i elvene i sommer. Den foreløpige statistikken viser også at dette inntrykket stemmer bra. Årets største laks ble tatt i Alta og veide 25 kilo, og det ble tatt mye storlaks i både Lakselv, Namsen, Orkla, Gaula og Numedalslågen i løpet av sesongen. Laksefisket i Norge er dessverre ikke hva det en gang var, men at vårt langstrakte land fremdeles leverer verdens aller største atlantiske laks er hevet over all tvil.

  – Det er spesielt gledelig med god fangst i Orkla i Sør-Trøndelag (5633 laks fanget). I tillegg til fangstene viser gytefisktellinger at det står bra med fisk igjen på elven. Dette viser med all tydelighet at de forvaltningsgrepene som er gjort har virket, sier Sterud.

  Les også: Matias (19) hadde vært laksefisker i en time da denne kjempen hugg

  Av de 78 959 laksene som inngår i det foreløpige tallmaterialet fra Norske Lakseelver, ble 18 082 fisker gjenutsatt levende. Dette tilsvarer 23 prosent og faktisk også samlet fangst i tolv store lakseelver. I Namsen og Numdelaslågen er gjenutsettingstallene svært lave, mens de tre andre topp fem-elvene, Orkla, Gaula og Vestre Jakobselv, har en høy andel av fang og slipp. Ser en landet under ett kan likevel de innsamlede tallene være noe unøyaktige.

  Les også: Bjørn (72) er kongen av Drammenselva – har fått nesten 200 kilo laks i år

  – Gjenutsettingsandelen i vårt utvalg av elver er sannsynligvis noe høyere enn i landet totakt sett, og vi antar at den samlede gjenutsettingsprosenten i Norge vil ligge på ca 20 prosent av totalfangsten. Det vil i så fall si rundt 26 500 laks, forklarer Sterud, og viser samtidig til at gjenutsetting av verdifull gytefisk praktiseres i mange elver, og er et nødvendig grep for å sikre at det blir stående igjen nok laks etter at fiskesesongen er over.

  – Elveeierne i Norge står for en ansvarlig forvaltning, i nært samarbeid med sportsfiskerne. Et av de viktigste målene er å sikre nok gytelaks i elvene. Det viser forskernes overvåking at vi klarer i de aller fleste elver, sier han.

  Les også: For Kay slo karmaen til med det samme

  I tabellene under kan du se hvor det ble fanget mest laks i 2017, hvor flest fisker ble satt tilbake, hvor mest fisk måtte bøte med livet og hvor det ble tatt mest storlaks.

  Elver med mer enn 1000 laks fanget i 2017:
  Laks totalt Beskatning   Avlivet     Gjenutsatt
  Elv/Vassdrag < 3 kg 3-7 kg > 7 kg < 3 kg 3-7 kg > 7 kg
  Namsen 9899 9354 5057 2944 1353 405 95 45
  Orkla 5633 1705 537 708 460 1682 1322 924
  Numedalslågen 5582 5403 1653 2875 875 33 97 49
  Gaula 5064 1948 536 760 652 1497 930 689
  Vestre Jakobselv 4848 3032 2017 885 130 1059 645 112
  Bjerkreimselva 4345 3947 2272 1623 52 262 132 4
  Mandalselva 3098 2672 1291 1264 117 203 190 33
  Altaelva 3047 2337 1137 421 779 138 81 491
  Repparfjordelva 2921 2640 2057 341 242 199 39 43
  Målselvvassdraget 2713 2500 1118 855 527 58 99 56
  Stjørdalselva 2583 1562 729 497 336 610 285 126
  Årgårdsvassdraget 2391 2208 1794 398 16 160 22 1
  Beiarn 1738 518 356 92 70 297 560 363
  Ogna 1458 1407 859 534 14 19 30 2
  Dirdalselva 1391 1334 140 973 221 11 34 12
  Drammenselva 1361 1353 361 575 417 3 1 4
  Lakselva i Porsanger 1205 757 166 208 383 79 125 244
  Surna 1162 850 231 298 321 95 136 81
  Otra 1132 1072 536 484 52 41 13 6
  Langfjordelva 1063 679 394 230 55 199 160 25
  Audna 1030 884 431 410 43 100 44 2
  Kongsfjordelva 1011 627 380 217 30 187 156 41
  Syltefjordelva 1009 904 424 388 92 48 45 12

   

  Storlakstoppen – de ti elvene med flest laks over syv kilo (storlaks):
  Elv/Vassdrag antall storlaks
  Namsen 1398
  Orkla 1384
  Gaula 1341
  Altaelva 1270
  Numedalslågen 924
  Lakselva i Porsanger 627
  Målselvvassdraget 583
  Stjørdalselva 462
  Beiarn 433
  Lærdalselva 426
  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles