More

  Regjeringen snur – nå skal det likevel lages genbank i Hardanger

  Regjeringen går imot sitt eget forslag til statsbudsjett, og har nå bestemt seg for å opprette en genbank for vill laksefisk i Hardanger.

  Av: Endre Hopland

  Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudjett i oktober i fjor, var det satt av null kroner under posten for nødvendig opprusting eller fortsatt innsamling til genbanken i Hardanger, en post som ble opprettet for å ivareta de ville laksefiskene i landets mest intense oppdrettsområde. Dette harmonerte dårlig med forrige statsbudsjetts bestemmelse om at det skulle opprettes en genbank i stedet for å innføre en strengere regulering av oppdrettsvirksomheten i fjorden. Nå har altså de norske styresmaktene ombestemt seg igjen.

  – Tilstanden for mange laksefiskbestander i Hardanger er så dårlig at det er nødvendig å sikre dem. En genbank gjør at vi kan bygge opp igjen bestandene av laks og sjøørret i Hardanger så snart forholdene ligger til rette for det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  Han understrker samtidig at Norge har et særskilt ansvar for villaksen som hver sommer vender tilbake til elvene de ble klekket ut i.

  – Derfor har regjeringen vedtatt å etablere en genbank for laksefiskbestandene i Hardanger. Slik sikrer vi at det vil være lokale bestander av vill laks og sjøørret i Hardangerfjorden også i framtiden, sier Elvestuen.

  Villaksbestandenes tilstand måles etter den såkalte Kvalitetsnormen for villaks. Seks laksebestander i Hardanger har blitt vurdert etter denne, og tilstanden hos samtlige er svært dårlig. Analyser utført av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser stor påvirkning fra lakselus og stor eller moderat påvirkning fra rømt oppdrettslaks hos alle de seks bestandene.

  Ifølge Regjeringen var det økte kostnadsoverslag i 2016 som gjorde at det ikke ble funnet rom for å bygge en genbank som planlagt allerede da.

  – I budsjettet for 2018 bevilget Stortinget mer penger til vannmiljøtiltak, og derfor har det nå likevel blitt mulig å etablere en genbank. Det vil nå bli gjennomført en ny konkurranse i tråd med anskaffelsesregelverket, sier Elvestuen.

  Det er ingen statshemmelighet at den forrige regjeringen og daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte hard kritikk fra både Norske Lakseelver, NJFF, Hardangerfjord Villfisklag og miljøbevegelsen for sin mangel på engasjement for utrydningstruede laksestammer i Hardanger.

  Norske Lakseelver, som organiserer over 90 norske, lakseføredne elver, mener det ferske vedtaket om å starte byggingen av en genbank for villaksen og sjøørreten i Hardanger er et tydelig signal om at den nye klima- og miljøministeren mener alvor.

  – Vårt inntrykk var at Helgesen heller lyttet til oppdrettsindustriens talsmenn som bagatelliserte situasjonen, fremfor å lytte til eget fagdirektorat og forskerne, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

  Han berømmer minister Elvestuen for en klok og riktig avgjørelse i genbank-saken.

  – Elvestuen har vist seg som en handlekraftig minister som har tatt oppgaven med å bevare utryddingstruede arter Norge har et spesielt ansvar for på alvor. Villaksen er på en måte Norges panda. Nå ser vi frem til flere gode grep fra en minister som er tydelig i sitt arbeid for villaksen. Dette er en gledens dag, sier Evensen.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles