Statsbudsjettsforslaget sparker beina under villfiskarbeidet i HardangerDel dette:

Regjeringen finner ikke penger til å videreføre genbankprosjektet som kan redde de ville laksefiskstammene i Hardanger i sitt forslag til statsbudsjett.

Av: Endre Hopland

Nok en gang viser den sittende regjeringen at villfisk og egentlig naturen generelt ikke er noe vi er spesielt interessert i å bruke penger på å bevare her til lands. I statsbudsjettsforslaget som nylig ble lagt frem får ikke villfisken ett eneste øre, og fremtiden til laks- og sjøørretstammene i Hardanger settes på ny på spill.Les også: Aktiv dødshjelp fra regjeringen til sjøauren og den ville laksen i Hardanger

Posten for nødvendig opprusting eller fortsatt innsamling til genbanken i Hardanger, som ble opprettet for å ivareta de ville laksefiskene i landets mest intense oppdrettsområde, står altså oppført med null kroner i forslaget til statsbudsjett for 2018. Null! Dette er rimelig uforståelig siden det i forrige statsbudsjett ble bestemt at genbanken skulle etableres i stedet for å innføre en strengere regulering av oppdrettsvirksomheten i fjorden.

I det ferske budsjettforslaget er altså hele den livsviktige genbanken høvlet vekk, eller sagt med reine ord: Regjeringen gir faen i villfisken i Hardangerfjorden, og synes de allerede skakkjørte stammene av laks og sjøørret i området bare kan dø ut som et nødvendig offer for storkapitalen.

Les også: Fire år gamle Elian fikk kjempelaks på nesten 20 kilo

– Regjeringens fremlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet vårt, og da spesielt i Hardangerfjorden. Det kuttes voldsomt i de redningsaksjoner som er igangsatt for å ta vare på de siste restene i Hardanger. Dette er uansvarlig og svakt, sier generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Espen Søilen.

På vegne av organisasjonen han er leder for, ber han Stortinget bevilge 25 millioner kroner over statsbudsjettet 2018 til oppstart av genbankbygging for villaksen i Hardanger. Søilen får støtte av generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

– Disse årlige kuttforslagene skaper uforutsigbarhet i en allerede presset situasjon for villaksen. Regjeringen skuffer med disse kuttforslagene alle de som arbeider for en bærekraftig villaksforvaltning, og jeg nøler ikke med å kalle dette en dødsdom for de ville laksefiskene i Hardangerregionen, sier han.

Les også: Matias (19) hadde vært laksefisker i en time da denne kjempen hugg

Utenom de meget dramatiske kuttene i genbanken i Hardanger, foreslår også regjeringen å kutte fem av de 93 millionene som er satt av til kalking av norske lakseelver. Mer om dette finner du på nettsidene til Norges Jeger- og Fiskeforbund.

Del dette:
Prev Støtte Redd Villaksen ved å handle fiskeutstyr!? Ja det er faktisk sant.
Next Trollingfiskeren Tord felte diger kronhjort i Østerdalen

Comments are closed.