Statsbudsjettsforslaget sparker beina under villfiskarbeidet i Hardanger

IKKE VIKTIG NOK: Villfisken i Hardanger er ikke viktig nok for regjeringen, og genbanken som kanskje kan redde stammene av laks og sjøørret i Hardangerfjorden får ikke en krone i statsbudsjettforslaget for 2018. (Foto: Endre Hopland)

Regjeringen finner ikke penger til å videreføre genbankprosjektet som kan redde de ville laksefiskstammene i Hardanger i sitt forslag til statsbudsjett.

Av: Endre Hopland

Nok en gang viser den sittende regjeringen at villfisk og egentlig naturen generelt ikke er noe vi er spesielt interessert i å bruke penger på å bevare her til lands. I statsbudsjettsforslaget som nylig ble lagt frem får ikke villfisken ett eneste øre, og fremtiden til laks- og sjøørretstammene i Hardanger settes på ny på spill.

Les også: Aktiv dødshjelp fra regjeringen til sjøauren og den ville laksen i Hardanger

Posten for nødvendig opprusting eller fortsatt innsamling til genbanken i Hardanger, som ble opprettet for å ivareta de ville laksefiskene i landets mest intense oppdrettsområde, står altså oppført med null kroner i forslaget til statsbudsjett for 2018. Null! Dette er rimelig uforståelig siden det i forrige statsbudsjett ble bestemt at genbanken skulle etableres i stedet for å innføre en strengere regulering av oppdrettsvirksomheten i fjorden.

Annonse

I det ferske budsjettforslaget er altså hele den livsviktige genbanken høvlet vekk, eller sagt med reine ord: Regjeringen gir faen i villfisken i Hardangerfjorden, og synes de allerede skakkjørte stammene av laks og sjøørret i området bare kan dø ut som et nødvendig offer for storkapitalen.

Les også: Fire år gamle Elian fikk kjempelaks på nesten 20 kilo

– Regjeringens fremlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet vårt, og da spesielt i Hardangerfjorden. Det kuttes voldsomt i de redningsaksjoner som er igangsatt for å ta vare på de siste restene i Hardanger. Dette er uansvarlig og svakt, sier generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Espen Søilen.

På vegne av organisasjonen han er leder for, ber han Stortinget bevilge 25 millioner kroner over statsbudsjettet 2018 til oppstart av genbankbygging for villaksen i Hardanger. Søilen får støtte av generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

– Disse årlige kuttforslagene skaper uforutsigbarhet i en allerede presset situasjon for villaksen. Regjeringen skuffer med disse kuttforslagene alle de som arbeider for en bærekraftig villaksforvaltning, og jeg nøler ikke med å kalle dette en dødsdom for de ville laksefiskene i Hardangerregionen, sier han.

Les også: Matias (19) hadde vært laksefisker i en time da denne kjempen hugg

Utenom de meget dramatiske kuttene i genbanken i Hardanger, foreslår også regjeringen å kutte fem av de 93 millionene som er satt av til kalking av norske lakseelver. Mer om dette finner du på nettsidene til Norges Jeger- og Fiskeforbund.

SPENNENDE SAKER FRA VÅRE ANNONSØRER

Unikt julegavetips fra Abu Garcia – Ambassadeur Rum edition

Abu Garcia har i flere år lansert eksklusive og lekre julegavetips. Og om det har vært flott før, har de dratt frem alle trommer,...

Med Lawson NorthSea etter tung fisk på dypt vann

Det har blitt noen økter på dypt vann i løpet av 2018, og i år er det 15-40-punderen av Lawson NorthSea som har fått...