Category: MeningerSyk fisk på frifot

Jeg er sportsfisker og får stadig syk oppdrettsfisk på kroken. Hva gjør den i vann der vi jakter på villfisk? Under stormen Nina som traff Hordaland i januar skjedde det flere uheldige ting, som for eksempel rømning av opp mot 100.000 regnbueørret i Osterfjord-systemet. Dette var én av til sammen fem rømninger påført av stormen. Det er ødeleggende for villfiskbestanden om oppdrettsfisken kommer seg ut i det fri. I Hordaland er villfiskbestandene allerede under ekstremt press. Vi som driver med […]

Les mer

Bærekraft

Først av alt vil jeg takke Fiskeriminster Elisabeth Aspaker for at hun følger situasjonen nøye og ser min og andre miljøbevisste sin frustrasjon. Hun uttaler i sitt innlegg følgende: Spørsmålet er hva som er akseptabel miljøpåvirkning og hvordan vi kan forene bærekraft med forutsigbar vekst. Jeg starter her med å få frem hva bærekraftig utvikling er. Store norske leksikon sier dette: Bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille […]

Les mer

På lag med naturen

Den positive utviklingen, med stor nedgang i rømningstall de første årene etter 2006, ser ut til å ha stagnert. Det er ikke en situasjon vi kan slå oss til ro med. Jeg forstår fortvilelsen lokalpolitiker og sportsfisker Reidar Staalesen uttrykker over rømt laks, i BT 16.1. Jeg forstår også fortvilelsen til oppdretterne som har mistet fisk i vinterstormen. Meldinger om rømt oppdrettsfisk er dårlig nytt for alle. Stormens herjinger var ille. Vi har fått en svært dårlig start på året, […]

Les mer

Rømningene som ikke skulle skje

Hvordan kan det være mulig at 200.000 fisk rømmer i løpet av årets første 12 dager, når man har en nullvisjon for rømming? Nina ble det kalt, uværet vi nettopp fikk stormende innover våre kystlinjer. Nina var en storm med større kraft enn vi har sett på omtrent 20 år. Konsekvensene av uværet var ikke «bare» ødelagte hus, veltede trær, strømbrudd og materielle skader. Hun har og gjort en skade på Vestlandet som ikke er like lett for forsikringsselskap å […]

Les mer