More

  Syk fisk på frifot

  Jeg er sportsfisker og får stadig syk oppdrettsfisk på kroken. Hva gjør den i vann der vi jakter på villfisk?

  Under stormen Nina som traff Hordaland i januar skjedde det flere uheldige ting, som for eksempel rømning av opp mot 100.000 regnbueørret i Osterfjord-systemet. Dette var én av til sammen fem rømninger påført av stormen. Det er ødeleggende for villfiskbestanden om oppdrettsfisken kommer seg ut i det fri. I Hordaland er villfiskbestandene allerede under ekstremt press.

  Vi som driver med gjenfangst, det vil si frivillige som forsøker å fiske opp og fjerne fisken som har rømt, merker at mye ikke stemmer. Regnbueørreten vi får opp av vannet er gytefarget og trekker tydelig mot ferskvann. Når den løftes av vannet spruter det melke ut av den. Fisken ser heller ikke frisk ut. Av andre sportsfiskere og lokale hører vi det samme. Hvorfor er det så mye gyteklar fisk?

  Les også: Bærekraft

  Gyteklar fisk skal ikke stå i matfiskanlegg. Der er fisken avlet frem for å ikke gyte før den slaktes, for gyteklar fisk er ikke ment å havne i butikken. Når fisken blir gyteklar blir den også svakere og mer utsatt for infeksjoner og sykdom. Dersom dette likevel skjer i et oppdrettsanlegg, skal fisken normalt gå til destruering og bli til dyrefor. Så hvorfor var ikke denne fisken destruert?

  Hvordan kan man tillate at en svartelistet fiskeart, kun innført for matproduksjon, slipper ut i naturen vår der den ikke hører hjemme? Og hvorfor tåler ikke oppdrettsanleggene en middels storm når de skal tåle en 50-års-storm? Spørsmålene er mange, og vi får ikke svar. Eierne av fisken sier ingenting.

  Og før stormen ble vi ”betrygget” da Henrik Hareide fra Fiskeridirektoratet uttalte til Kyst.no: «Oppdrettsanleggene skal tåle orkan styrke. De skal tåle de kreftene som er på lokalitetene.» Også Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) gjorde oss trygge på at oppdrettsanleggene sto trygt da orkanen «Nina» traff kysten. FHL har i sitt miljøløfte, en nullvisjon for rømming.

  Les også: På lag med naturen

  Saken om den gyteklare og syke fisken har blitt tatt opp i Ekko på NRK P2. Flere fagfolk sa der at fisken vi har fanget ser syk ut og at den aldri kan ha vært ment å bli mat.

  Og historien slutter ikke her. Vi ble først advart mot å spise fisken da den var behandlet med Slice i slutten av januar. Slice er et lusemiddel som det tar cirka 50 dager for fisken å bli kvitt. Så var fisken plutselig spiselig likevel, etter uttalelse fra Mattilsynet.

  Så, fjorten dager etter stormen sier Øivind André Haram, informasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringen, til nettstedet hooked.no at regnbueørreten fra Sjøtroll skulle destrueres. Her var det mye sprikende forklaringer, hva kan vi stole på?

  Vi fikk i etterkant vite at fisken var alvorlig syk da den rømte, dette bidrar til at trusselbildet blir enda større enn tidligere antatt.

  Les også: Rømningene som ikke skulle skje

  Dugnadsånden er stor i Norge. Og det er veldig gledelig å se alle som bidrar når noe slikt hender. Men noe må skje nå, vi har ikke uendelig med liv når det gjelder villfisken vår. For er sånne «uhell» noe vi bransjen og politikerne mener vi må leve med? Og kan villfisken overleve med det? Allerede ser vi at fisken sprer seg voldsomt, fra Gulen i nord til byfjorden i sør, og den spres fortsatt. Mye er blitt tatt i elveosene. Hvor er tiltakene?

  Få matfiskproduksjon over i lukkede anlegg før vi ikke har mer av vår felles sølvskatt igjen!

  – Reidar Staalesen, Bergen sportsfiskere

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles