More

  På lag med naturen

  Den positive utviklingen, med stor nedgang i rømningstall de første årene etter 2006, ser ut til å ha stagnert. Det er ikke en situasjon vi kan slå oss til ro med.

  Jeg forstår fortvilelsen lokalpolitiker og sportsfisker Reidar Staalesen uttrykker over rømt laks, i BT 16.1. Jeg forstår også fortvilelsen til oppdretterne som har mistet fisk i vinterstormen. Meldinger om rømt oppdrettsfisk er dårlig nytt for alle.

  Stormens herjinger var ille. Vi har fått en svært dårlig start på året, og jeg følger situasjonen nøye. Jeg ser det allerede nå diskuteres årsaker til hvordan dette kunne skje. Dagens merder skal være dimensjonert for å tåle en 50-årsstorm på den lokaliteten anlegget ligger. Derfor er Fiskeridirektoratets gjennomgang viktig.

  Den vil kunne gi svar på om det er behov for å gjøre endringer i regelverk eller standarder. Direktoratets systematiske innsamling etter anleggshavarier er vårt viktigste verktøy for å lære av hendelser. Men vi må være klar over at selv om vi alle har en nullvisjon for rømming, vil vi aldri kunne oppnå nullrisiko. Det er umulig.

  Tiltak mot rømming har blitt høyt prioritert i de siste årene. Men den positive utviklingen, med stor nedgang i rømningstall de første årene etter 2006, ser ut til å ha stagnert. Det påvises mye oppdrettsfisk i enkelte vassdrag. Det er ikke en situasjon vi kan slå oss til ro med.

  Regjeringen har derfor økt bevilgningen til overvåking av rømt fisk i vassdrag, og vi er nå i sluttfasen med å få på plass en ordning med næringsfinansiert obligatorisk utfisking av rømt fisk. Denne vil erstatte den frivillige ordningen som næringen til nå har organisert, og vil være et stort skritt i riktig retning.
  All matproduksjon setter fotavtrykk i naturen. Spørsmålet er hva som er akseptabel miljøpåvirkning og hvordan vi kan forene bærekraft med forutsigbar vekst.

  Regjeringen jobber nå med hvordan vekst kan knyttes bedre til miljøsituasjonen. En mulighet er å innføre et slags trafikklys der miljøsituasjonen i et område blir avgjørende. Lyser det grønt, kan vekst tillates. Gult lys betyr status quo, mens ved rødt lys må produksjonen reduseres.

  Vi trenger vekst. Nettopp oppdrettsnæringen bør bli en av de viktige fremtidsnæring for Norge. Vi må å utvikle sterke næringer som gjør oss mindre oljeavhengige.

  – Elisabeth Aspaker, Fiskeriminister (H)

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles