More

  Fritidsfiske som skolefag

  Kjenner du minstemålet for torsk? Eller hvilke arter som er totalfredet? Regelverket for fritidsfisket blir stadig mer omfattende, men det er langt fra alle som kjenner reglene. Vi bør tenke nytt for å øke kunnskapsnivået; både hos de som alt fisker og kommende fritidsfiskere.
  Fritidsfisket i sjøen skal være gratis og tilgjengelig for alle; det er en fast forankret del av allemannsretten. Laksefisket i ferskvann derimot, er sterkere regulert, og før fisketuren må du kjøpe fiskekort og sette deg inn i reglene. Når det gjelder jakt, så må en jegerprøve og årlig skyteprøve bestås før du har lov til å skyte storvilt. Jegerprøven sikrer at de som jakter har kunnskap om reglene og alt det praktiske rundt jakten, noe som er en forutsetning for at dyrene ikke lider og at bare jaktbare arter blir skutt.
  Mangelfull kunnskap
  Mange barn som begynner å fiske lærer om fiskeartene og fiskemetodene av sine foreldre. Men hvordan er det med reguleringer som minstemål, fredningstider og fredete arter? Kjenner du for eksempel minstemålet på torsk der du bor? Visste du at kveiten er totalfredet om vinteren sør for 62 grader nord?En undersøkelse som Havforskningsinstituttet utførte langs Sørlandskysten i 2012 viste at bare en tredjedel av de som fisker i sjøen kjenner minstemålet for torsk. Dette er overraskende med tanke på at torsk er den mest populære arten i fritidsfisket. For å øke kunnskapsnivået, gir Fiskeridirektoratet ut en årlig oppdatert versjon av informasjonsheftet Kysten er din for fritidsfiskere. Heftet inneholder reglene for fiske i sjø, og direktoratet har også utviklet en app med samme formål.

  Fiskeregler gir økt utslipp

  Mange av fiskereglene resulterer i økt utslipp av fanget fisk; en praksis som det egentlig ikke er tradisjon for i Norge. Det fører til nye spørsmål blant fiskerne: Hvordan skal de behandle fisken slik at den klarer seg fint etter utslippet? Hva slags utstyr er best for å unngå uønsket bifangst?

  Over hele landet slipper fritidsfiskere en stor andel av seifangsten ut i sjøen igjen – for det meste er det snakk om småsei som er tatt som uønsket bifangst under torskefiske. Dette er ofte på grunn av manglende kunnskap om de beste fiskeredskapene. Det kan tenkes at denne bifangsten kan reduseres ved å bruke store gummifisker i stedet for pilk. Til sommeren skal vi teste hva slags redskap som er best for å unngå uønsket bifangst.

  Ingen obligatorisk fiskerprøve

  I Tyskland må fritidsfiskerne ta en fiskerprøve før de har lov til å fiske. På kurset lærer de om de mest relevante fiskeartene, gjeldende regelverk, hva slags utstyr som skal brukes og hvordan man avliver fisken på en human måte. Kan vi tenke oss noe lignende i Norge? De fleste vil nok svare bastant nei. Å innføre en obligatorisk fiskerprøve for sjøfiske er trolig uønsket av mange, og kan faktisk være i strid med allemannsretten. I verste fall kunne dette føre til en nedgang i rekruttering av unge fritidsfiskere; og det er et skritt i feil retning.

  En del av skoleutdanningen?

  Men hva er med å innføre noe som ligner på en fiskerprøve i skoleutdanningen? Det kunne for eksempel vært organisert som et kurs (eller valgfag) som formidler nødvendig kunnskap om fritidsfiske. Å lære om de forskjellige artene, fiskemetodene og reglene kan være gøy og skape interesse for fiske og friluftsliv, og er i tillegg bra for fiskebestandene langs kysten. Og til slutt kan foreldrene kanskje lære noe nytt av sine barn.

  – Keno Ferter, Havforskningsinstituttet

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles