More

  Finn fem feil!

  Jeg har satt meg ned og fundert litt over en del av det som har kommet frem siden den skjebnesvangre stormen Nina traff oppdrettselskapet Lerøy-Sjøtroll for litt over en måned siden.

  Det har vært mye frem og tilbake. Kommunikasjonsnekt, fornektelse og feilinformasjon. Jeg vil her prøve å belyse noen av de sakene som for meg bare styrker ønsket om et bedre kontroll og tilsynsorgan, samt en overgang til tette og trygge anlegg.

  Omdømme er et viktig fokus for næringen. Det er flere av disse punktene de bør se på for å kunne bedre det. Tilliten er svekket ihvertfall hos meg.

  Les også: Syk fisk på frifot

  Av mine refleksjoner finner jeg i første rekke at mangelen på kommunikasjon, strakstiltak og et velegnet system som kan tre inn ved slike hendelser, er det mest vesentlige å få ordnet opp i.

  Men mest av alt ser jeg at alt som skjer i første rekke er at vi må stole blindt på oppdretterne selv, noe som i dette tilfellet har kommet meget tynne og vaklende forklaringer.

  Her følger de fem mest graverende feilene i mine øyne:

  1. Er fisken spiselig?

  Ikke spis fisken, den er nettopp behandlet med Sllce. Fiskeridirektoratet gikk først ut og advarte mot å spise den rømte regnbueørreten. «Fisken var 19. desember behandlet med lusemiddelet Slice. Etter en slik behandling kan ikke fisken slaktes før det har gått i overkant av 50 døgn, med dagens vanntemperatur. Fiskeridirektoratet fraråder derfor folk å spise fisken. Deretter kom mattilsynet på banen og sa den var trygg å spise.» 

  «Direktoratet sendte måndag ut ei pressemelding der dei åtvara folk mot å eta regnbogeauren som hadde rømt, av di fisken nyleg var medisinert med Slice. 

  Christine Børnes, seniorrådgjevar i Mattilsynet, seier derimot at fisken trygt kan etast.»

  Men det stopper ikke her. Det kommer deretter en uttalelse fra FHL om at fisken skulle destrueres og ville aldri bli brukt som menneskeføde.

  «Regnbueørreten fra Sjøtroll skulle destrueres. Oppdretterne kontaktet Mattilsynet for lenge siden, og opplyste om at mye av fisken hadde blitt gytemoden. Det er åpenbart når en ser bilder og video av disse ørretene, at de aldri kunne havnet i en fiskedisk, sier Øyvind André Haram, informasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringen»

  1. Hvor mye fisk rømte egentlig?

  40.000 av de rømte fiskene fra Lerøy-Sjøtroll sitt anlegg er nå gjenfanget. Sier direktør Willy Berglund til Bergens Tidende 13.02.15.

  Dette vil si at av 62500 meldt rømt regnbueørret er 40.000 gjenfanget. Det gir en gjenfangststatistikk på hele 64 prosent. En utrolig høy andel. Viser her til Havforskningsinstituttet sin sak fra 2006 (fant ikke nyere data), der ligger statistikken på 2,5-2,9 prosent. I tilfellene beskrevet her er det snakk om en tilsvarende rømming i størrelse, og en som er mye større.

  Det vil si at gjenfagsten her vil være en av de høyeste gjennom tidene! Hvis den stemmer vil den jo gi enorme forventninger ved neste rømning.

  Les også: Bærekraft

  1. Tilstand på fisken?

  Vi fikk høre fra Sjøtroll at det ikke var snakk om store mengder med gyteklar stygg fisk. Ikke var den syk heller. (tv2-magasinet)

  Dette ble raskt motbevist gjennom uttalelsen til Haram fra FHL og i BT 27.01.15:

  «Vi så at alle fiskene var kjønnsmodne og hadde stygge hudskader. Når vi åpnet dem opp, så vi at det var indre blødninger i de ulike vevene. Det er helt tydelig at dette var alvorlig syk fisk, sier biologiprofessor Are Nylund ved Universitetet i Bergen (UiB)»

  Det siste som er kommet frem under undersøkelserav fiske er at den også har en ny sykdom. Viruset Y.

  1. Trusselbildet?

  Det ble uttalt at fisken ikke var en fare for villfisken. Da den ikke ville kunne etablere seg i elvene våre. Dette er feil. Fisken har bla etablert seg i vassdrag ved Frøya. Regnbueørret har også tidligere vist gyteaktivitet i elver i Hordaland. Dette er det dokumentert av Unimiljø i Storelva i Arna.

  1. Rederlighet!

  For å kunne motta dusør for gjenfanget fisk må man oppgi personnummer, og dermed komme inn i lønningslistene til oppdrettselskapene. Betyr dette at man da kommer inn i statistikken over engasjerte fiskere som oppdrettselskapet skryter av at de har engasjert? Man kunne lese i BT 5.02.15 Elisabeth Aspaker: «næringen har selv engasjert over 100 profesjonelle fiskere og mer enn 1000 garn er satt ut» 

  Dette blir i mine øyne veldig feil, hvis man kaller sportsfiskere som er på dugnad for engasjerte fiskere for næringen. Vi er der ikke for næringen, vi er der for villfisken og miljøet!

  Kilder:

  http://www.bygdanytt.no/nytt/-Berre-fisk-i-veg-257332.html

  https://www.hooked.no/artikler/regnbueorreten-skulle-destrueres

  http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Mattilsynet-fant-darlig-Afisk-hos-oppdretter-3301934.html

  http://www.imr.no/filarkiv/2003/12/Nr.7_2006_Roemming_og_gjenfangst_av_oppdrettslaks.pdf/nb-no

  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Romt-oppdrettsfisk-er-alvorlig-syk-3289525.html

  https://www.youtube.com/watch?v=tMXQ8jRMbu8

  http://www.ba.no/R_mt_regnbue_rret_har_ny_fiskesykdom-5-8-20530.html?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0

  – Reidar Staalesen, Bergen sportsfiskere

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Previous articleMest nei på Bonten
  Next articleSlik fisker du lange

  Related articles