More

  – Regnbueørreten skulle destrueres

  En unormal varm sommer skal ha ført til at store mengder av regnbueørreten i oppdrettsanleggene i Osterfjorden i Hordaland ble kjønnsmoden. Nå er denne fisken på frifot.

  Av: Endre Hopland

  Etter at enorme mengder oppdrettsfisk rømte fra flere anlegg i Hordaland i forbindelse med stormen «Nina», har bilder og videoer av fryktelig stygg og tilsynelatende syk regnbueørret begynt å dukke opp på nettaviser og i sosiale medier. Denne fisken var ifølge Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) aldri ment som menneskemat.

  – Regnbueørreten fra Sjøtroll skulle destrueres. Oppdretterne kontaktet Mattilsynet for lenge siden, og opplyste om at mye av fisken hadde blitt gytemoden. Det er åpenbart når en ser bilder og video av disse ørretene, at de aldri kunne havnet i en fiskedisk, sier Øyvind André Haram, informasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringen, til Hooked.

  Les også: Dette er ikke en sunn og frisk fisk

  Ifølge informasjonssjefen er det den lange sommeren og den vedvarende høye sjøtemperaturen som har gjort at oppdrettsørreten har kledd seg i gytedrakt.

  – Jeg har ikke den eksakte datoen, men Sjøtroll har hatt kontakt med Mattilsyet om situasjonen lenge. Normalt skal oppdrettsfisken slaktes før den blir kjønnsmoden, men sommeren 2014 var ikke normal, og fisken ble kjønnsmoden raskere, sier han til Hooked.

  Den totale mengden regnbueørret som rømte fra Sjøtroll sitt anlegg for to uker siden er oppgitt å være 93 000 fisk. Hvor stor del av disse som er kjønnsmoden har ikke informasjonssjefen oversikt over, men om en skal legge den foreløpig beskjedne gjenfangsten til grunn, er det snakk om ganske mange prosent.

  Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening har tatt på seg et koordineringsansvar i forbindelse med rømningene, og Haram takker de mange fritids- og sportsfiskerne som har bidratt med å få opp noe av den rømte fisken. Han understreker også at næringen ikke legger skjul på at bildene og videoene som har dukket opp på nettet den siste uken, blant annet her på Hooked, viser syk fisk.

  Les også: Miljøvernforbundet har anmeldt oppdretterne

  – Når fisken blir gyteklar, blir den også svakere og mer utsatt for infeksjoner og sykdom. Noen oppdrettsfisker blir alltid kjønnsmodne, men det er vanligvis snakk om et veldig lite antall. Denne situasjonen er veldig spesiell. På generelt grunnlag blir uansett all slik fisk destruert, sier Haram til Hooked.

  Regnbueørret 2
  (Foto: Kenneth Bruvik)

  Sportsfiskere og frivillige har de siste ukene fisket rømt regnbueørret og laks for fote i fjordene i Hordaland. Oppdrettsfisken sprer seg stadig, og det meldes nå om fangster i så å si hele Hordaland. På Askøy ble det i går tatt ut flere hundre regnbueørret fra en av de mest fiskerike sjøørretbekkene i hele kommunen. Askøy JFF og elever fra det populære TAM-opplegget til NJFF var på plass med et spesiallaget garn, og fangsten var like enorm som den var nedslående (se video).

  Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening oppfordrer nå alle fiskeføre om å registrere seg hos fylkesmannen, og ta del i fisket. Det trengs, for det er fremdeles titusenvis, kanskje også hundretusenvis, av oppdrettsfisk på frifot.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles