Category: Meninger– Du svarer ikke på spørsmålene mine, Sandberg!

Fiskeriminister Per Sandberg mener i sitt innlegg at undertegnede ikke følger med på hans bedrifter som fiskeriminister. Det kan jeg love at en god del av min fritid går med til. Svaret han skriver kan heller tyde på Sandberg ikke leste innlegget mitt? Slik jeg ser ditt svar så er «ditt» trafikklyssystem det eneste du har fått med deg at jeg skrev om, men du velger likevel å opplyse meg om det fremfor å lese at jeg mener det er […]

Les mer

Vi legger om!

Reidar Staalesen etterlyser i sitt innlegg 5. oktober omlegging av oppdrettsnæringen. Han kan ikke ha fått med seg særlig  mye av det jeg driver med. For det første jobber vi nå med en helt ny regulering av oppdrettsnæringen der miljøindikatorer vil avgjøre hvor det kan tillates vekst. For første gang er det naturens tålegrense som setter premisset. For det andre har vi lyst ut en helt ny type utviklingskonsesjoner som skal få fram helt nye og innovative teknologiske løsninger. Her snakker […]

Les mer

Stortingsmeldingen om avfallspolitikken og sirkulær økonomi

Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge (Reddvillaksen.no) vil med dette gi følgende innspill til Stortingsmelding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi handler om å gjenbruke eller gjenvinne ressurser. Oppdrett i åpne merder medfører et betydelig utslipp av biologisk materiale og uønskede kjemiske forbindelser i fjorder og kystfarvann. Utslippene fører til betydelig nedslamming og forurensing av områdene under og rundt merdene. Vårt innspill er i det følgende knyttet til ressurstap av grønn energi og fosfor grunnet åpne merder, men kan også løse […]

Les mer

Hva nå, Per?

Veterinærinstituttet slapp nylig forskning som viser klare og tydelige grep som kan tas for å øke dyrevelferd for et av de største dyreholdene vi har i landet. Oppdrettsnæringen kan eliminere sin største trussel mot dyrevelferden, lakselusen, og løsningen er lukkede anlegg for oppdrett av fisk. Lakselusen er ikke bare en utfordring for oppdrettsfisken, den sprer seg også til vill laksefisk som svømmer fritt rundt havbruksanleggene. Men når man her tar for seg utfordringen for oppdrettsnæringen, så vet man at laksen […]

Les mer

Sportsfiske etter blåfinnet tunfisk (makrellstørje)

De fleste har vel fått med seg at det ble fanget en over tre meter lang blåfinnet tunfisk (makrellstørje) på stang utenfor Skagen i Danmark i forrige uke. Fisken ble estimert til 400 kilo pluss. Jeg har vært aktiv og delt mye av informasjonen om fangsten, fordi dette er noe som engasjerer meg. Det å en gang kunne fange makrellstørje på stang utenfor Norges kyst er etter min mening noe av det råeste en kan oppleve med fiskestang i Norge. Eller verden […]

Les mer

Føling i fjæra – et svar til Erik Grimsøen

Jeg vokste opp med hytte på Hurumlandet, og på verandaen vår hang en solbleika fiskeplakat med artene i Oslofjorden. Under hver art var det lista latinsk navn, lenge og vekt. Den tyngste fisken på plakaten var Thunnus thynnus, eller makrellstørje på norsk. Vi fiska som regel i Drøbaksundet. Metoden var bunnsnøre med to kroker agna med kokte blåskjell, og vi fikk som regel torsk, sei og en og annen flyndre. Det jeg egentlig drømte om å få, var selvfølgelig makrellstørje. […]

Les mer

La fjorden leve!

Det er gått over et halvt år siden de omfattende demonstrasjonene i fagre Vevring, Førdefjorden. Det er ennå lenge til arbeidet med deponiet påbegynnes, det skal skrives rapporter, det skal forskes, men tiden går. Om vi ønsker å forhindre fjorddeponi, kreves det protester. Et nyhetsoppslag i VG slo imot oss den 10. september. Verdens naturvernunion (IUCN) vedtok, med et stort flertall, at man skal holde kyst og havområder fri for gruveavfall. 52 land var enige i IUCN. To land stemte […]

Les mer

Tunfisk – nå ikke bare på boks

UNIKE BILDER: Svenske sportsfiskere filmet store mengder jagende makrellstørje på vestkysten i forrige uke. Kjempefiskene er også observert flere steder langs norskekysten, og utenfor Molde ble 190 eksemplarer fanget av MS Hillersøy. (Foto: Micael Karlsson) Undertegnede er ikke ukjent med å kritisere hverken diverse organisasjoner eller offentlig forvaltning, men denne gangen er han ganske fornøyd. I 2014 ble det åpnet for norsk forsøksfiske etter makrellstørje, Thunnus thynnus på latin eller bluefinn tuna (BFT) på engelsk. I 2014 og 2015 gikk det ikke helt […]

Les mer

– Vi krever større hensyn til villaksen ved kraftrevisjoner

Denne uken åpnet laksesesongen i de aller fleste norske elver. Organisasjonene i Villaksalliansen benytter anledningen til å kreve større hensyn til villaksen i reguleringssaker. Fram mot 2020 skal 395 vannkraftskonsesjoner i Norge revideres. Dagens miljøkrav er helt forskjellig fra den gangen vassdragene ble regulert, og de 12 organisasjonen i alliansen ber Stortinget påse at Olje- og energidepartementet sikrer at villaksen og annen anadrom laksefisk i større grad blir ivaretatt under revisjonsarbeidet. Norge har i dag en ordning med nasjonale laksevassdrag og en […]

Les mer

– Vi krever merking og sporing av all oppdrettsfisk

Norske Lakseelvers landsmøte krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter. Landsmøtet krever også at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017. Kravet om merking er nøyaktig det samme som samtlige medlemsbedrifter i oppdrettsorganisasjonen Sjømat Norge forpliktet seg til gjennom et miljøløfte som ble avgitt i 2011. Når […]

Les mer