More

  Vi legger om!

  Reidar Staalesen etterlyser i sitt innlegg 5. oktober omlegging av oppdrettsnæringen. Han kan ikke ha fått med seg særlig  mye av det jeg driver med.

  For det første jobber vi nå med en helt ny regulering av oppdrettsnæringen der miljøindikatorer vil avgjøre hvor det kan tillates vekst. For første gang er det naturens tålegrense som setter premisset.

  For det andre har vi lyst ut en helt ny type utviklingskonsesjoner som skal få fram helt nye og innovative teknologiske løsninger. Her snakker vi om neste generasjon oppdrettsanlegg.

  For det tredje har vi satt i verk en rekke tiltak for å bekjempe lakselusproblemet. Det gjelder så vel tiltak rettet mot den enkelte oppdretter som tiltak for å begrense bruken av lusemidler og derigjennom resistensproblemer.

  Oppdrettsnæringen har sine miljøproblemer, men den er samtidig en del av miljøløsningen.

  Jeg mener vi skal bruke våre naturgitte fordeler med vår langstrakte kyst til å produsere mat. Oppdrettsfisk er et velegnet husdyr ut fra et miljøperspektiv. Det går med langt mindre fôr for å produsere ett kilo fiskekjøtt enn gris og kylling, rett og slett fordi fisken er vekselvarm og ikke bruker energi på kroppsvarme.

  Det kan hende landbasert oppdrett vil være en del av fremtidens havbruk. Men det er litt naivt å tro at et hvert problem er fjernet ved å putte laksen i et lukket eller landbasert anlegg. Dyr kan bli syke, enten de er i åpen merd eller lukket anlegg eller i fjøs for den saks skyld. Landbasert oppdrett vil dessuten skape nye utfordringer, blant annet knyttet til arealbruk.

  Oppdrettsnæringen er fortsatt ny. Mye forskning og utvikling ligger foran oss. Da er det dumt å binde seg til en enkelt løsning, og lukke øynene for andre alternativer. Myndighetene bør drive en teknologinøytral politikk der vi stiller krav til resultater. Og så må det være næringen som sammen med forskningsmiljøene finner de beste løsningene.

  For øvrig stusser jeg litt over at det er nå er blitt Arbeiderpartiets politikk å flytte all laks på land. Det rimer dårlig både med de vedtak de har vært med på i Stortinget og ambisjonene partilederen har for havrommet.

  – Per Sandberg, fiskeriminister

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles