More

  Her er kravene som stilles for å kunne delta i størjemerkingsprosjektet

  Det er nå åpnet for å søke om å delta i størjemerkingsprosjektet langs vestlandskysten til høsten. Dette er ikke et fiske hvem som helst kan ta del i.

  Av: Endre Hopland

  De siste årene har verdens største tunfisk begynt å vende tilbake til sine sommerbeiter langs norskekysten, etter over 60 års fravær. Størjebestanden har tatt seg opp igjen etter at Atlantiske tunfiskkommisjonen (ICCAT) tok tøffe grep for ti år siden, og dette merkes også i bestandens ytterste utbredelsesområder. De tre siste årene har det blitt gitt en kommersiell forsøkskvote på størje her til lands, og i både 2016 og 2017 ble kvotene fylt opp.

  Les også: Her eksploderer havet utenfor Øygarden i jagende makrellstørje

  For 2018 er den kommersielle kvoten doblet, men nå har også Havforskningsinstituttet tatt etter våre danske og svenske naboer, og til høsten drar de i gang et merkingsprosjekt der 20 størjer skal fiskes med stang, tagges og settes uskadd tilbake igjen.

  Det var tidligere i vår at Havforskningsinstituttet fikk klarsignal fra ICCAT for å merke størjer langs vestlandskysten, med en bakgrunnstanke om å få mer kunnskap om artens utbredelse, vandring og liv. Forskerne selv kommer til å konsentrere seg om merkingen, og trenger derfor dyktige stangfiskere til å stå for grovarbeidet. Nå er det altså dags for å søke om å delta, men la det være sagt med det samme: Dette er ikke noe enhver kall med en oterfjøl og en 40 år gammel glassfiberstang fra Tjøstheim hengende i borden hiver seg på.

  Havforskningsinstituttet kommer med følgende krav og ønsker til de som søker om å delta i prosjektet:

  • Snellene som brukes under fisket skal ha en minimumsstørrelse på 50.
  • Leverandørens oppgitte bremsekraft eller dokumenterte bremsekraft etter justering på
   snellen skal være på minst 44 lbs.
  • Snellen vil bli totalvurdert ut fra bremsekraft, snørekapasitet og kvalitet (for eksempel
   vil sneller som har lang fartstid innen Big Game-fiske bli foretrukket framfor uprøvde
   sneller.
  • Det er ønskelig at snellen har en dokumentert bremsekraft på mer enn 44 lbs.
  • Det er ønskelig at snørekapasiteten er større enn 500 meter 130 lbs multifilament.
  • Stengene som brukes skal ha leverandørens øvre vektklassifisering på minst 80 lbs.
  • Stengene vil bli totalvurdert ut fra vektklassifisering og kvalitet (for eksempel stenger
   som er dokumentert egnet til Big Game-fiske vil bli foretrukket framfor uprøvde
   stenger.
  • Det er ønskelig at klassifiseringen er 130 lbs eller høyere
  • Det er ønskelig at stengene har bent butt.
  • Det er ønskelig at snellene er fylt med minimum 500 meter hovedsnøre med oppgitt bruddstyrke på minimum 100 lbs (45 kilo) eller mer.
  • Det ønskelig at snøret i tillegg har 100 meter sjokkfortom med en minimumsbruddstyrke på 150 lbs eller mer.
  • Hvis teamet skal fiske stand-up, så må teamet ha seletøy av god kvalitet. Det skal være
   plate på lårene og belte til feste i stangen. Seletøyet skal være beregnet for Big Game-
   fiske.
  • Det er ønskelig at teamet har minst to sett med seletøy tilgjengelig for å forenkle skiftet
   mellom fiskere under innhaling.
  • Beskrivelse av båttype, eventuell modell, motorstørrelse og eventuelt navn på båten skal være nevnt i søknaden. Det vil bare være mulig å endre båten som er nevnt i søknaden på grunn av særlige omstendigheter. Havforskningsinstituttet avgjør alene om endring av båt skal godkjennes.
  • Båten skal være CE-kategori C-merket eller tilsvarende.
  • Båten skal ha en minimumslengde 17 fot.
  • Båten skal ha gode manøvreringsegenskaper med tanke på sluttfasen/landingen av fisken.
  • Båtens ripe må være av en slik høyde at avkroking og merking av fisken er mulig uten
   å måtte løfte fisken. Den må likevel være høy nok til at man står stabilt mens man kjører en stor makrellstørje.
  • Det er ønskelig at båten kan flyttes raskt over større avstander, enten via sjøveien eller
   med biltilhenger.
  • Det er ønskelig at båten går fortere enn 15 knop.
  • Det er ønskelig at båten er lengre enn 17 fot.
  • Det er ønskelig at båten har stangholder/ripefeste som er tilpasset (forsterket) fiske etter makrellstørje, eller fightingstol som er beregnet for 130 lbs utstyr.
  • Alle som skal være en del av teamet må være navngitt i søknaden. Det vil bare være mulig å legge til eller endre navn på personene som er nevnt i søknaden på grunn av særlige omstendigheter. Havforskningsinstituttet avgjør alene om endring av personer skal godkjennes.
  • Teamet skal bestå av minimum tre personer, inkludert minst en skipper.
  • Teamet kan bestå av flere enn tre personer, enten ved å være flere personer om bord, eller for å kunne rullere på den samme båten.
  • Det må til enhver tid være en person i båten som har VHF-sertifikat.
  • Skipperen skal ha erfaring med navigering av båten som blir brukt til feltarbeidet eller
   tilsvarende båt.
  • Skipperen skal ha båtførerprøven hvis han/hun er født etter 1980.
  • Det er ønskelig at deltakerne på teamet kjenner hverandre.
  • Det er ønskelig at hvert team består av mer enn tre personer for å sikre tilgjengelighet.
  • Det er ønskelig at skipperen har erfaring i føring av båt under innhaling av stor fisk.
  • Det er ønskelig at skipperen har erfaring med navigering av båter utaskjærs.
  • En teamansvarlig skal alltid være om bord. Flere personer kan inneha rollen.
  • Teamansvarlig må ha erfaring med fisking/håndtering av stor fisk som kveite,
   håkjerring eller andre storfisker i Norge eller utlandet.
  • Deltakerne som deltar aktivt i fisket må være i god fysisk form.
  • Det er ønskelig at teamansvarlig har erfaring med forberedelse, utstyrsrigging og
   gjennomføring av fiske etter store pelagiske fisker (over 100 kilo).
  • Det er ønskelig at deltakerne har erfaring med fisking og håndtering av stor fisk som
   kveite, håkjerring eller andre storfisker i Norge eller utlandet.
  • Det er ønskelig at deltakerne har erfaring med forberedelse, utstyrsrigging og
   gjennomføring av fisket etter store pelagiske fisker (over 100 kilo).
  • Teamet skal være tilgjengelig i minimum tre dager i perioden 23.08.2018-30.09.2018.
   Tilgjengeligheten skal beskrives i søknaden.
  • Det er ønskelig at teamet er tilgjengelig i mer enn tre dager i perioden 23.08.2018-30.09.2018.
  • Det bes opplyses om noen av deltakerne har pågående eller oppgjorte saker knyttet til
   mulige brudd på regelverk om fiske.

  – Med formel-1-fisk på opptil 400 kilo trengs det utstyr av grovt kaliber, egnede båter til jobben og fiskerne som har erfaring med håndtering av stor fisk. Stangfiske etter størje er en svært krevende oppgave, og jobben blir ekstra hard med tanke på at fisken også skal tas opp så raskt som mulig, sier prosjektleder Keno Ferter.

  Les også: HI ønsker et størjemerkingsprosjekt som i Sverige og Danmark

  Minimumskravene fra HI er basert på erfaringer fra merkeprosjekter i Sverige og Danmark, samt innspill fra nasjonale og internasjonale eksperter. Ferter påpeker at minimum i aller høyeste grad er minimum, og at utstyret aller helst bør være langt grovere enn det som er satt som nedre grense.

  – Stenger og sneller vil bli totalvurdert ut fra vektklassifisering og kvalitet. Stenger
  som er dokumentert egnet til Big Game-fiske vil for eksempel bli foretrukket foran uprøvde
  stenger. På stengene har vi for eksempel satt et minimumskrav på øvre vektklassifisering på minst 80 lbs. I teorien betyr det at en kveitestang på 30-80 lbs passerer minimumskravet, men i praksis vil den ikke være egnet til å fiske størje eller brukes som Big Game-stang. På den andre siden kan spesialbygde 80lbs-stenger beregnet på Big Game fungere hvis fiskeren har lang erfaringmed dette fisket. Det er uansett viktig å understreke at utstyret som skal brukes skal testes og godkjennes på stedet før det kan brukes, sier Ferter til Hooked.

  Skulle du fremdeles være i tvil om makrellstørjenes enorme størrelse, krefter og fart, anbefales det på det sterkeste å ta en kikk på denne saken, der den norske Big Game-legenden Morten Ruud deler sine tanker rundt temaet.

  Det norske størjemerkingsprosjektet har planlagt prosjektstart 23. august i år, og fiskeområdet blir kysten utenfor Bergen. Hvor mange båter som deltar blir bestemt ut fra søknadsmengden, kvaliteten på søkere og de endelige prosjektplanene. Søknadsfristen er satt til 3. juni.

  Les også: Sender fra det svensk/danske størjeprosjektet dukket opp i Biscayabukta

  – Stangfiskerne som vil delta må organisere seg i lag og båter, og levere en samlet søknad. Det er viktig at de setter seg grundig inn i kravene, og beskriver så detaljert som mulig hvordan de oppfyller dem. Søknadene må også besvares punktvis. Det er ganske mange punkter, men alle må besvares. Det er ikke nok å skrive «…vi oppfyller stort sett alle kravene i søknaden.». Slike søknader må vi bare sende tilbake. Vi vurderer ellers alle søknadene vi får inn, og gir tilbakemelding til alle før sommerferien, sier Ferter til Hooked.

  Søknader om å delta i størjemerkingsprosjektet skal merkes med referansenummer 15174/01, og sendes elektronisk til post@hi.no, med kopi til nils.christian.riise@hi.no. For mer informasjon kan potensielle søkere ta kontakt med prosjektleder Keno Ferter på keno@hi.no eller telefon 94103552.

  Hookedhttps://www.hooked.no
  Vi liker å fiske og ønsker å gjøre det enklere, morsommere og mer lærerikt å bedrive denne fantastiske hobbyen.

  Latest articles

  Related articles