Tag : ForskningHar du sett størje de siste årene? Da vil Erling høre fra deg

Erling Boge skriver for tiden masteroppgave om makrellstørjen sin tilbakekomst til norske farvann. Dersom du har sett størje de siste årene, ønsker han å høre fra deg. Av: Endre Hopland – Jeg prøver også å innhente flest mulig observasjoner av makrellstørje som hvem som helst kan ha gjort seg langs norskekysten de siste årene, både yrkesfiskere, fritidsfiskere, båtfolk, landkrabber og Ola Nordmann generelt. Absolutt alle typer observasjoner er av interesse, og det er ekstra fint om en har bilder, video, sonaropptak […]

Les mer

Denne fisken spiser du ofte, men du er neppe klar over det (Hooked+)

Vassild er en fisk det finnes mye av langs norskekysten og i fjordene våre, uten at den tilsynelatende har blitt en veldig populær matfisk av den grunn. Men denne fisken spiser du ofte… Under snedige pseudonymer. Av: Endre Hopland Med sine store skjell og enda større øyne, er ikke vassilden en fisk folk flest klasker på middagsbordet hver torsdag klokken fire. Likevel spiser titusenvis av nordmenn den merkelige dypvannsarten, som faktisk også er en fettfinnefisk med slektskap til laksen, hver […]

Les mer

Torsken blir trykkskadet, men heles veldig raskt (Hooked+)

Mange antar at torsken de slipper ut igjen klarer seg helt fint hvis den svømmer av sted, men er dette tilfellet? Ja, mener havforskerne, tiltross for at den stort sett får en eller annen form for trykkfallssyke. Av: Endre Hopland Folk flest tror fang og slipp er noe relativt nytt i Norge. Det er det ikke. Faktisk har folk alltid drevet med fang og slipp her til lands. Det er nemlig ikke bare det å la fisken gå igjen etter et par […]

Les mer

– Kveiter som behandles bra tåler gjenutsetting godt (Hooked+)

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø har undersøkt effekten fang og slipp har på kveiter, og konklusjonen er at gjenutsetting fungerer dersom ting gjøres riktig. Av: Endre Hopland Ved siden av torsk (skrei) er kveite det fiskeslaget som lokker flest saltvannsfisketurister til Norge hvert eneste år. Arten er også grunnen til at mange av saltvannsfiskerne fra sørlige deler av Norge reiser nordover på stoviltjakt. I nord er havets dronning nemlig tallrik, og den vokser seg stor. Veldig stor. Så stor at det ikke […]

Les mer

– Lysingen er den nye torsken

De siste årene har Nordsjøen nærmest blitt invadert av lysing. Samtidig trekker flere av de artene som fiskes kommersielt i Norge mot nordøst. Av: Endre Hopland – Lysingen er i ferd med å bli den nye torsken i Nordsjøen, og bestanden er i rask vekst, sier havforsker Svein Sundby i en artikkel publisert av Havforskningsinstituttet (HI). Nylig offentliggjorde instituttet den såkalte Kino-rapporten (kunnskapsInnhenting i Nordsjøen). Denne ble i utgangspunktet laget for øke kunnskapen om gyteområdene til ulike arter i Nordsjøen. […]

Les mer

Minst 55 nasjonaliteter fisket i Oslofjorden i fjor sommer (Hooked+)

Sommeren 2016 ble 408 personer intervjuet mens de var på fisketur i Oslofjorden. Ytterligere 3000 Oslofjord-fiskere besvarte spørsmål over telefon. Undersøkelsene viser blant annet at fiske er et internasjonalt språk, og at regler er noe folk kan lite om. Av: Endre Hopland Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjennomførte i fjor en undersøkelse om omfang og verdi av sportsfiske. Undersøkelsen var primært rettet mot fritidsfiskere i Oslofjorden, med 408 feltintervjuer og 3000 telefonsamtaler, men også 1000 personer fra andre steder i […]

Les mer

Hørt om ruhå, taggknurr eller dyphavsabbor? De er alle tatt i Norge (Hooked+)

Kysten og fjordene våre huser grenseløse mengder vann, og det svømmer utrolig mange rare skapninger rundt der nede i dypet. Noen er så merkelige at selv ikke de mest dedikerte artstullingene har hørt om dem. Av: Endre Hopland – Vi ser oftere og oftere oppslag i media om mer eller mindre fremmde fiskearter i våre farvann. Sverdfisk, månefisk, St. Petersfisk og andre eksotiske innslag dukker stadig hyppigere opp, men er dette virkelig noe nytt? Biskop Erik Pontoppidan nevner faktisk både […]

Les mer

Har du lyst til å jobbe for Havforskningsinstituttet?

Havforskningsinstituttet er på jakt etter nytt personell. Drømmer du om å jobbe med fisk og fiske, er dette utvilsomt noe du må ta en nærmere kikk på. Av: Endre Hopland Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljøer, med rundt 750 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet eier og drifter også seks forskningsfartøy. Hovedkontoret ligger i Bergen, men instituttet har også en avdeling i Tromsø, samt forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. Det er to stillinger […]

Les mer

Kveitene overlever fang og slipp – når ting blir gjort riktig

Stangfisket kveite som ikke har store krokskader eller sterke blødninger, overlever fang og slipp, viser en ny studie fra Havforskningsinstituttet og UiT Norges arktiske universitet. Av Marie Hauge, Havforskningsinstituttet Kveitene er svært populære hos norske fritidsfiskere og fisketurister. Arten er gøy å få på kroken, og velsmakende. De siste årene har nye reguleringer, miljøbevissthet og matpreferanser ført til økt fang og slipp-praksis for kveite. De som slipper ut igjen fisken gjør det som oftest i den tro at den klarer […]

Les mer

– Dette er en veldig stor hannfisk

Under en helt fantastisk fisketur til Svalbard i sommer fikk Andreas Næristorp en håkjerring på nesten 300 kilo. Dette var en hannfisk, og ifølge ekspertisen er det et spesielt stort eksemplar. Av: Endre Hopland Håkjerringen er en tallrik art utenfor Svalbard, men det er likevel ikke gjort i en håndvending å ta en på stang. Og desto mindre å faktisk få en opp til overflaten. Næristorp og resten av reisefølget hans klarte likevel å kroke og lande hele tre eksemplarer, med estimert […]

Les mer